26.07.2010

اروپا شدیدترین تحریم های خود علیه ایران را تصویب کرد

رادیوفرانسه: بر اساس توافق امروزکشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، بسیاری از بخش های اقتصادی- سیاسی بخصوص صنعت نفت و گاز و حمل و نقل ایران شامل این تحریم ها می شود. فعالیت برخی از بانکهای ایرانی دراروپا از این پس ممنوع خواهد بود و فروش کالا به ایران نیز با سختگیری های بیشتری نسبت به قبل صورت می گیرد. این تحریم ها ازروزسه شنبه قابل اجرا است.

وزرای امور خارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه بیست و ششم ژوییه، در بروکسل گردهم آمدند و تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویبکردند. اتحادیۀ اروپا هفتۀ گذشته اعلام کرده بود قصد دارد تحریم هایی شدیدی علیه ایران برای مجبور کردن این کشور به ادامۀ مذاکرات صادر کند.

بر اساس توافق امروز کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، بسیاری از بخش های اقتصادی- سیاسی بخصوص صنعت نفت و گاز وحمل ونقل ایران شامل این تحریم ها می شود. فعالیت برخی از بانکهای ایرانی در اروپا از این پس ممنوع خواهد بود و فروش کالا به ایران نیز با سختگیری های بیشتری نسبت به قبل صورت می گیرد. این تحریم ها از روز سه شنبه قابل اجرا است.

کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی و امنیت اتحادیۀ اروپا هفتۀ گذشته و بهنگام اعلام خبر تصمیم اتحادیۀ اروپا از یک بستۀ کامل تحریمی علیه ایران سخن گفته بود. وی همچنین از اتفاق نظر تمامی بیست و هفت کشور اتحادیۀ اروپا بر سر این تحریم ها خبر داده بود. به گفتۀ دیپلمات های اروپایی، این تحریم ها شدیدترین نوع آن علیه یک کشور است.
خبرگزاری فرانسه می نویسد بموجب این تحریم ها، هرگونه سرمایه گذاری، فروش تجهیزات و انتقال تکنولوژی در زمینۀ نفت و گاز به ایران ممنوع خواهد شد و تمامی کشتی های حامل کالا به این کشور از سوی کشورهای دیگر مورد بازرسی قرار می گیرند.

ایران چهارمین تولید کنندۀ نفت خام در جهان است اما برای تامین بنزین مورد نیاز در کشور، چهل درصد از بنزین مصرفی در کشور را وارد می کند.

مبادلات بازرگانی با برخی ازموسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشور نیزمشمول این تحریم ها قرار می گیرد. بیشتر این موسسات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. با این ترحیم ها صدور ویزا برای برخی از شخصیت های سیاسی و حکومتی بخصوص اعضای سپاه پاسداران ممنوع است.

در پی اعلام این خبر، روز گذشته، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد کشورش به دقت رفتار اتحادیۀ اروپا را زیر نظر دارد و به شدت با این اقدام اتحادیۀ اروپا مقابله بمثل خواهد کرد. وی اروپا را متهم کرد در کنار آمریکا در پی راه اندازی یک جنگ روانی علیه ایران است.

از سوی دیگر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجۀ ایران که در حال حاضر در ترکیه بسر می برد اعلام کرد کشورش حاضر به مذاکرۀ فوری با کشورهای غربی بر سر مبادلۀ سوخت اتمی در قالب توافقنامه ای است که در ماه می با ترکیه و برزیل امضا کرد.
شورای امنیت سازمان ملل با ناکافی خواندن توافقنامۀ سه جانبۀ ایران، ترکیه و برزیل بر سر ادامۀ غنی سازی در خارج از کشور، چهارمین قطعنامۀ تحریم ها علیه ایران را صادر کرد.

اهمیت تحریم های اتحادیۀ اروپا و همچنین دامنۀ دربرگیری این تحریم ها علیه ایران سوالی است که با مهدی مظفری، تحلیلگر سیاسی مقیم اروپا در میان گذاشته ایم. به گفتۀ این تحلیلگر، این تحریم ها از آنجا که از سوی اروپا صورت می گیرد با توجه به اینکه به طور یکجا بیست و هفت کشور اجرا کنندۀ آن هستند، اهمیت فراوانی پیدا می کند. مهدی مظفری بر این باور است که این تحریم ها تاکیدی است بر تحریم های شورای امنیت و آمریکا و از آنجاییکه با روی کار آمدن کاترین اشتون، مسئوول جدید سیاست خارجی اروپا که بسیار قاطع است بخصوص درپروندۀ ایران قطعاً به طور کامل پیگیری خواهد شد و تاثیر گذاری را که این اتحادیه به دنبال آن است را خواهد داشت….

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates