27.07.2010

واکنش کیهان به نظرسنجی درباره محبوبیت موسوی و کروبی

فرارو: روزنامه کیهان نوشت: سایت وابسته به یکی از سران فتنه در سیاه بازی تازه ای اقدام به سر هم بندی و جعل نظرسنجی کرد. این نظرسنجی ادعا می کند 36درصد از افراد معتقدند بر محبوبیت موسوی افزوده شده است. از سوی دیگر نظرسنجی مدعی است که محبوبیت کروبی 48 درصدکم شده است. از سوی دیگر ادعا شده 76 درصد خواستار تغییرات اساسی هستند.

این نظرسازی کذایی در منزل موسوی یا اتاق همکاران «کلمه» انجام گرفته است وگرنه خود موسوی بهتر از همه می داند که حتی بسیاری از اصلاح طلبان نیز به چشم دردسر و فردی خودخواه و جاه طلب که اعتبار و آبروی اصلاح طلبان را به باد داده است به او نگاه می کنند.

سایت موسوی توضیح نمی دهد که چرا مدعی افزایش محبوبیت موسوی و در عین حال سقوط محبوبیت کروبی شده حال آن که اگر ادعای طرفداری 76 درصد از تغییرات اساسی واقعیت داشته باشد، علی القاعده باید محبوبیت موسوی به خاطر رفتارهای ساختارشکنانه به مراتب بیش از کروبی باشد.

بسیاری از کاربران سایت صهیونی بالاترین خبر ساخته شده توسط کلمه را «غیرواقعی» ارزیابی کردند. در همین حال یکی از کاربران بالاترین نوشت: «این نظرسنجی، تحقیر شیخ شجاع است. این نظرسنجی دارای تقلب است چرا که می گوید محبوبیت آقای کروبی 48درصد کاهش پیدا کرده! یکی نیست بگه آخه برادر من! عموم کسانی که طرفدار آقای موسوی هستند و در افزایش محبوبیت ایشون نظر مثبت دارند نسبت به آقای کروبی هم نظر مثبت دارند! این خیلی واضحه! چرا باید آقای کروبی محبوبیتش 48درصد کم بشه؟ چیکار کرده در این مدت ایشون؟ اجازه ندید که بخوان آقای کروبی را تحقیر کنند با آمارهای اشتباهی».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates