30.07.2010

آخوند سوار ملته این بیخبرها برای بازی فوتبال دارن خودشون رو جر میدن!

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates