30.07.2010

مشايی: ورود احمدی نژاد به بحث حجاب از يک زاويه خاص بود

خُسن آقا: حتما موضع مموتی را پاره کردند که آقا مشایی ناراحته!
عصرایران: ورود آقاي احمدي‌نژاد به بحث حجاب و عفاف از يک زاويه خاص و مشخص بود، اما متأسفانه از زاويه‌اي نامربوط به موضع ايشان پرداختند.
پايگاه اطلاع رساني دولت: مشاور و رييس دفتر رييس جمهور گفت: بعضي‌ها مجموعه دين را صرفاً در مظاهر ديني و تظاهر به دينداري خلاصه مي‌کنند.

“اسفنديار رحيم‌مشايي” در نشست مشورتي با تعدادي از اساتيد و دانشجويان با طرح اين پرسش که “سهم هريک از مظاهر ديني نسبت به اصل دين چقدر است؟” افزود: بعضي‌ها صرفاً به رعايت ظواهر ديني بسنده کرده و به رعايت ظاهر راضي مي‌شوند که اين امر ناشي از خودخواهي است، زيرا بعضي‌ها مي‌خواهند با ظهور ظواهر ديني صرفاً خودشان را اثبات و از مظان برخي اتهامات دور کنند.

مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهور تصريح کرد: همه ما علاقه‌مند به تحقق مظاهر دين درحد اعلاي آن هستيم،اما بايد نسبت به تحقق حقيقت دين دغدغه بيشتري داشته باشيم.

مشايي گفت: آفتي که در اجراي طرح‌هاي خوب دچارش مي‌شويم، غالب شدن فرعيات و حواشي بر اصل و متن است.

وي سپس افزود: ورود آقاي احمدي‌نژاد به بحث حجاب و عفاف از يک زاويه خاص و مشخص بود، اما متأسفانه از زاويه‌اي نامربوط به موضع ايشان پرداختند.

رييس کميسيون فرهنگي دولت خاطرنشان کرد: گاهي براي برخورد با منکر، مرتکب منکر بزرگتري مي‌شويم که علل اين امر بايد بررسي و تحليل شود.

‌مشايي اظهار کرد: بسياري از موضع‌گيري‌ها عليه سخنان آقاي احمدي‌نژاد در باره روش برخورد با بدحجابي نشان داد اينها اصلاً خود را نيازمند مطالعه موضع رئيس ‌جمهور و آگاهي از اصل نظر ايشان نمي‌دانند.

وي با اعلام اينکه “جنس کار فرهنگي و تصميم‌گيري فرهنگي، فعاليت روشن، آرام و منطقي است”،يادآور شد:اگر افراد پاي سخن بهترين و بالاترين آدم‌ها نيايند، فايده‌اي ندارد. هنر ما بايد آن باشد که افراد مختلف پاي بحث و تحليل بزرگان بنشينند.

مشايي همچنين تأکيد کرد: در مديريت فرهنگي مبدأ، مسير و مقصد بايد شناخته شده و انحرافي صورت نگرفته باشد، وگرنه به جاي اصلاح امور، به سرعت رو به سقوط مي‌رويم.

رئيس کميسيون فرهنگي دولت گفت: در فعاليت‌هاي فرهنگي بايد نسبت به معروف، شوق و محبت ايجاد شود،اما بعضي عناصر و جريان‌ها،گويا دنبال بدنام کردن و منزوي ساختن دين و ارزش‌هاي ديني هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates