01.08.2010

خود بزرگ بینی ترک ها: ابراز خرسندی آمریکا از سیاست ترکیه در قبال ایران

مساحت ترکیه ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتر مربع است و مساحت ایران چند کیلو متر مربع بیشتر از دو برابر ترکیه، (مساحت ایران ۱٬۶۴۸٬۱۹۵). حالا یک نگاهی به این تصویر که در سایت فارسی رادیو تلویزیون ترکیه چاپ شده بیندازید! دارم کم کم به این همسایه‌های چموش شک می‌کنم! حضرات یا بیسواد تشریف دارند، یا اهداف کشورگشایی که ایران را در این تصویر نصف ترکیه چاپ کرده‌اند. البته شاید هم عقده خود بزرگ بینی. بیچاره ملت ایران که گرفتار رژیم آخوندی شده وگرنه همسایه چموش ما این همه خود بزرگ بین نمی‌شد!

تصویر مربوطه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates