10.08.2010

وضعیت بحرانی مجید توکلی و انتقال وی به بهداری زندان اوین

رهانا: مجید توکلی، فعال دانشجویی، در پی اعتصاب غذای طولانی مدت به بهداری زندان اوین منتقل شد.

مجید توکلی، فعال دانشجویی در پانزدهمین روز از اعتصاب غذا، در پی وخامت وضعیت جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرنگار رهانا، این فعال دانشجویی که در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد، پس از بی‌هوش شدن، به بهداری زندان منتقل شد.

بر اساس اخبار رسیده وضعیت جسمی وی بسیار نگران کننده عنوان شده است به طوری که وی به مدت چند ساعت بی‌هوش بوده و تا لحظه‌ی تنظیم این خبر به هوش نیامده است.

این در حالی است که وی به همراه ۱۵ زندانی سیاسی دیگر از پانزده روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برند اما هیچ ارتباطی با خانواده‌های خود نداشته و خبری از وضعیت جسمانی آن‌ها در دست نبود.

طی چند روز اخیر نیز، خانواده‌های این زندانیان توسط نیروهای امنیتی تهدید شده‌اند که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنند.

بی‌خبری از وضعیت این زندانیان، خانواده‌ها را در نگرانی فرو برده است.

پایان پیام

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates