15.08.2010

نشریه موسسه آیت الله مصباح یزدی: احمدی نژاد به ناکجا آباد می رود

خبرآنلاین: قائم مقام موسسه امام خمینی در سخنانی با اشاره به سخنان و مواضع اخیر اسفندیار رحیم مشائی گفت: این اظهارات باطل و بی اساس است.

نشریه پرتو سخن نوشت حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی می گوید: سخنان جنجال برانگیز آقای مشائی پوچ است و نتیجه ای جز داشتن تبعات نامناسب برای نظام در پی ندارد.

رجبی در ادامه با تاکید بر جلوگیری از طرح اینگونه مباحث از سوی مشائی خاطرنشان کرده است: مسئولانی در رده آقای مشائی حق تعیین خط مشی را ندارند.

پرتوسخن که هفته نامه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی متعلق به آیت الله مصباح یزدی است همچنین در یادداشتی به شدت از مواضع اخیر مشائی و حمایت های احمدی نژاد از او ابراز نگرانی کرد. در این یادداشت با اشاره به این که ” یکی از بزرگترین معضلات دولتهای نهم و دهم حضور یک مدیر همه فن حریف(!) و در عین حال صاحب نفوذ در شخص رئیس جمهور است که سخنان و مواضع پرچالش وی فضای سیاسی و فرهنگی کشور را دچار تنش می نماید ” به رئیس جمهور توصیه شده است که حساب خود را از مشائی جدا کند.

علی اکبر عالمیان در ادامه یادداشت خود با مرور یرخی مواضع مشائی ادعا کرده که می توان از لابلای برخی مواضع مشائی نفوذ اندیشه های پلورالیزم دینی و معرفتی را مشاهده کرد!

یادداشت نویس پرتوسخن با اشاره به اینکه مشایی برای در امان ماندن از انتقادات، افکار خود را به امام راحل منتسب میکند افزوده است:وی چگونه به خود اجازه می دهد تا حضرت امام را مدافع افکار و اندیشه های خطرناک خود قرار دهد؟!

وی ادامه داده است: بر خلاف نظر بسیاری که معتقدند سخنان مشائی بی حساب و کتاب است معتقدم اتفاقا این سخنان کاملا حساب شده و ماهرانه است و در صورت عدم مقابله جدی با آن ممکن است عواقی وخیمی را نصیب دولت کند.

پرتوسخن در پایان با هشدار به احمدی نژاد تاکید کرده است راه رئیس جمهور در حمایت بی حساب و کتاب از مشائی ، بیراهه ای است که به ناکجا آباد ختم می شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates