17.08.2010

ديدار محسن رضايي و احمدي‌نژاد

تابناک: روابط عمومي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر ديدار محسن رضايي با رئيس‌جمهور را تاييد كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، برخي سايت‌ها از ديدار محسن رضايي و محمود احمدي‌نژاد خبر دادند كه امروز مورد تاييد روابط عمومي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.

برخي منابع خبري موضوع اين ديدار را تحريم‌هاي جديد عليه ايران و بحث پيرامون راهكارهاي مواجهه با آن دانسته‌اند و “تقويت بخش خصوصي ” با راهكارهاي خاص يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌ها از نظر رضايي در اين ديدار بوده كه به گفته اين منابع احمدي‌نژاد از اين پيشنهادات استقبال كرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates