17.08.2010

به خودروی محسن رضایی حمله شد

خُسن آقا: ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
آفتاب: شب اول ماه مبارک رمضان، محسن رضايی كه قصد داشت در مجلس مناجات حاج منصور ارضی شركت كند، از سوی چند نفر مورد تعرض قرار گرفت.
وقتی وارد حياط مسجد شد به همراه محافظانش در دو قدمی در حياط با متوقف كردن او توسط حاج حسين ‌الله كرم بر روی زمين نشست.

سايت جهان در خبری به نقل از يكی از نزديكان محسن رضايی نوشته كه شب اول ماه مبارک رمضان، محسن رضايی كه قصد داشت در مجلس مناجات حاج منصور ارضی شركت كند، از سوی چند نفر مورد تعرض قرار گرفت.

وی هنگام ورود به مجلس از سوی حسين الله‌ كرم مورد استقبال قرار گرفت. وقتی وارد حياط مسجد شد به همراه محافظانش در دو قدمی در حياط با متوقف كردن او توسط حاج حسين‌الله كرم، روی زمين نشست.

حسين الله كرم چند دقيقه‌ای در كنار محسن رضايي به صورت نيم‌خيز نشست و با او گفت‌وگو كرد. در همين حال اين سايت خبر داده كه عملكرد انتخاباتی محسن رضايی، مورد انتقاد تند برخی از حضار قرار می‌گيرد و حتی عده‌ای به خودروی وی آسيب نيز رساندند.

اما ماجرا به اينجا ختم نشد. فردای آن شب حاج منصور ارضی پيش از خواندن دعای كميل ضمن اعتراض به برخورد با محسن رضايی گفت: اگر كسی حرفی دارد می‌تواند بيرون از مجلس، جای ديگری حرف‌هايش را بزند.
ديشب كسانی كه با اون بنده خدا (محسن رضايی) اون كار رو كردند و فحش دادند و اهانت كردند كار بسيار اشتباهی كردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates