23.08.2010

نامه ای که خاتمی بزودی منتشر می کند!

جهان نیوز: قرار است محمد خاتمی نامه ای را منتشر کند که در آن بر ضرورت جراحی جریان اصلاحات از جریان های آلوده تاکید شده است.
به گزارش جهان به نقل از مشرق، کار نگارش این نامه که چند روزی است به پایان رسیده هم اکنون در دست هادی خانیکی است تا ویرایش و اصلاحات نهایی را در آن انجام دهد.
گفته می شود خاتمی با نگارش این نامه چند هدف را دنبال می کند. اولین هدف وی جدا کردن مسیر جریان اصلاحات به عنوان جریان اصیل و ماندگار انقلاب از جریان سبز است که دارای ناخالصی های فراوان است و این امر به جبهه دوم خرداد ضربات مهلکی را وارد آورده است.
هدف دیگر خاتمی از تهیه نامه، اعلام چندباره این مسئله است که خط سیاسی وی از موسوی و کروبی جداست و او به اصلاحات در چارچوب نظام و حفظ اصول انقلاب معتقد است.
خاتمی با انتشار این نامه همچنین به دنبال آن است اعلام نماید از وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه ناراضی است و به عنوان یک منتقد مصلح، می تواند آلترناتیوی برای دولت دهم باشد.
نامه وی درحالی منتشر می شود که به نظر می رسد خاتمی از جریان فتنه کاملا ناامید شده و به دنبال فرصتی برای خروج از بن بست کنونی است.
خاتمی برای تهیه این نامه با عناصری از مجمع روحانیون و بنیاد باران مشورت کرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates