27.08.2010

برای جلوگیری از عزیمت افتخاری به خارج از کشور مشایی به دیدار افتخاری خواهد رفت

آفتاب: علیرضا افتخاری اخیرا ضمن گلایه شدید از مقامات دولت، اعلام کرده بود به علت فشارها از ایران خواهد رفت، این امر سبب شد رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با وی تماس گرفته و از وی دل‌جویی کند.
آفتاب: علیرضا افتخاری اخیرا ضمن گلایه شدید از مقامات دولت، اعلام کرده بود به علت فشارها از ایران خواهد رفت، این امر سبب شد رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با وی تماس گرفته و از وی دل‌جویی کند.

به گزارش آتی، پس از آنکه علیرضا افتخاری، خواننده ایرانی در مراسم روز خبرنگار احمدی‌نژاد را در آغوش گرفت، انتقادات زیادی به وی شد.

با انتشار گلایه افتخاری از احمدی‌نژاد و اطرافیان او، اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با وی تماس گرفته و ضمن دل‌جویی از افتخاری، تاکید کرده است که شخصا به دیدار افتخاری خواهد رفت.

مشایی همچنین گفته است: استاد افتخاری سرمایه موسیقی اصیل و ایرانی کشور است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates