06.09.2010

علیرضا افتخاری: اینقدر این آقا را بزرگ نکنید

رجانیوز: علیرضا افتخاری گفت: انقدر با گفت وگو گرفتن و طرح موضوع ربنا این آقا (شجریان) را گنده نکنید.

علیرضا افتخاری در گفت وگوئی در خصوص خواندن ربنا توسط وی اظهار داشت: خواندن «ربنا» خیلی سخت نیست. خواندن یک سری از کارهای ما از «ربنا» مشکل تر است. ولی برای احترام باید کمی صبر کرد تا بعد از مدتی -یک ماه، دو ماه، یک سال- اگر عمری باشد، دوباره یک ربنای دیگر ضبط شود.

وی با بیان اینکه من که از خدایم هست که ربنا را بخوانم به نشریه پیک سبز گفت: الان دعواست. وسط دعوا هم نمی شود نرخ تعیین کرد. با گذشت از این ایام این کار را انجام خواهم داد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates