12.09.2010

هند، فرانسه و روسیه تحریم بنزین را نقض کردند

خبرآنلاین: در حالی آمریکا طرح تشدید تحریم صادرات بنزین به ایران را در دستور کار دارد که در ماه گذشته (مرداد) هند، روسیه و فرانسه هم به جمع صادرکنندگان بنزین به ایران پیوستند و در این ماه بیش از یک میلیون و 640 هزار تن بنزین به ایران صادر شد.

فارس، در حالی آمریکا طرح تشدید تحریم صادرات بنزین به ایران را در دستور کار دارد که طی پنج ماه گذشته بیش از 3 میلیون تن بنزین از 10 کشور وارد ایران شد.
این در حالی است که واردات بنزین به ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و 370 هزار تن بنزین از 7 کشور امارات متحده عربی، ترکیه، ترکمنستان، هلند، سنگاپور، عمان و عربستان بوده است و در ماه گذشته کشورهای هند، روسیه و فرانسه هم به جمع صادرکنندگان بنزین به ایران پیوستند.
بنابراین گزارش، در این مدت 5 ماهه امارات 2 میلیون و 368 هزار تن، ترکیه 174 هزار تن، ترکمنستان 54 هزار تن، هلند 38 هزار تن، سنگاپور 169 هزار تن، عمان 69 هزار تن، عربستان سعودی 29 هزار تن، فرانسه 69 هزار تن، هند 34 هزار تن و روسیه 10 هزار تن بنزین به ایران فروختند. ارزش بنزین وارداتی به ایران طی این مدت بیش از 2 میلیارد و 237 میلیون دلار بوده است.
به گزارش فارس، این در حالی است که در ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری 399 هزار تن بنزین به ارزش بیش از 295 میلیون دلار وارد کشور شده بود و امارات متحده عربی، سنگاپور و ترکمنستان سه کشوری بودند که در این مدت اقدام به صادرات بنزین به ایران کردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates