13.09.2010

یک دیپلمات دیگر رژیم در اروپا به مردم پیوست (بلژیک)

ایران پرس نیوز: به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک به غرب پناهنده شده است.

وی فرزاد فرهنگیان نام دارد و وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل بوده است.

پناهنده شدن این دیپلمات رژیم تهران به غرب دو روز پس از جدا شدن یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی در فنلاند صورت می گیرد.

بدنبال انتخابات ژوئن 2009 و رویدادهای پس از آن تا کنون چندین تن از دیپلماتهای جمهوری اسلامی بویژه در اروپا و آسیا از این رژیم جدا شده و به جنبش اعتراضی مردم ایران پیوسته اند.

اکثر این دیپلماتها از کشورهای اروپايی تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند.

پیام محمدرضا حیدری بنیانگذار کمپین سفارت سبز

هموطنان گرامی با احترام بعنوان سفیر شما در سفارت سبز خوشوقتم باستحضار شما برسانم

هم اکنون همکار ارجمندم عضو کمپین سفارت سبز جناب اقای فرزاد فرهنگیان رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و کارشناس مطبوعاتی این سفارت در پی شناسایی از سوی مامورین اطلاعاتی رژیم مبنی بر تماس و همکاری اطلاعاتی ایشان با اینجانب در کمپین سفارت سبز به طور رسمی و علنی به جنبش سبز ملت ایران پیوسته با تمهیداتی که به کمک سربازان گمنام کوروش و ملت ایران به عمل امد هم اکنون در محل امنی بسر میبرد و فردا سه شنبه 14 سپتامبر باتفاق اینجانب در اسلو پایتخت نروژ مصاحبه مطبوعاتی خواهد داشت. ایشان در این کنفرانس چگونگی همکاری شان با کمپین سفارت سبز و پیوستنشان به جنبش سبز ملت ایران را به استحضار هموطنان و مردم جهان خواهند رساند. بدینوسیله پیوستن ایشان به مردم را تبریک عرض نموده خیر مقدم میگوییم و از آن ده در صد باقیمانده در وزارتخارجه رژیم که تاکنون با من تماس نگرفته و پیوستنشان به جنبش مردم را ایران را اعلام ننموده اند دوستانه تقاضا میکنم تا دیر نشده و از دادگاههای مردمی برای رسیدگی به اعمال ضد مردمی خود سر در نیاورده اند هرچه زود تر به مردم و کمپین سفارتخانه های سبز ملت ایران بپیوندد. اطلاعات تکمیلی فردا در کنفرانس مطبوعاتی اسلو خطاب به هموطنان گزارش خواهد شد.

پیش بسوی پیروزی نهایی ملت پیشانی بلند و تاریخ ساز ایران بزرگ
محمد رضا حیدری اولین سفیر سبز ملت ایران و مسئول و بنیانگذار کمپین سفارت سبز _اسلو

خبری در همین رابطه:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates