01.10.2010

مدير املاك مسكن و شهرسازي استان فارس نام چهار زمين خوار مشهور را افشا كرد

فرمانداری شیراز: همت همتی گويمي، سید رحمت اله موسوی ،عباس علی اقبالی و عبداله نبي زاده/معاون شركت عمران صدرا: 000/000/000/356 تومان از اراضي صدرا در تصرف زمين خواران/مدير كل ثبت اسناد و املاك استان فارس: صدور سند براي

در سومین جلسه کميته مبارزه با زمین خواری فرماندار شهرستان شیراز به مدیران هشدار داد در این خصوص بیشتر تلاش و همکاری کنند.
قاسمی فرماندار شهرستان شیراز در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون زمین خواری یکی از معضلات بزرگ شیراز است اظهار داشت: در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهرستان شیراز به خصوص مناطقی همچون صدرا، قلات، گویم، سیاخ دارنگون و.. افرادی با سوء استفاده از سوء مدیریت برخی از مدیران اقدام به زمین خواری در این مناطق کرده اند که وضعیت بسیار نگران کننده می باشد. وی با اشاره به اینکه برخورد با زمین خواران باید قاطع و محکم باشد گفت: نباید بگذاریم عده ای سودجو آبروی شیراز را به راحتی ببرند و در این میان بایستی جلوی کسانی که کار غیر قانونی انجام می دهند و با گردن کلفتی جلو می روند قاطع و محکم بايستیم و در این راستا دستگاه های مربوطه و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز احکام صادره را با قاطعیت اجرا كنند تا مناطق را از دست جانورانی که تنها زمین می خورند نجات داد و اين دستگاه ها نیز اسامی زمین خواران را اعلام و اطلاع رسانی کنند و در بدترین شرایط موجود نیز مبارزه با این افراد را رها نکنند.
وی افزود: در حال حاضر برخی از احزاب نیز با زمین خواران دست در دست یکدیگر دارند و برای بعضي احزاب دفتر کار چند میلیونی خریداری کرده اند که از این افراد باید پرسید زمین خواران شاخه ای از احزاب هستند یا بر عکس؟! فرماندار شهرستان شیراز با ابراز تاسف از همکاری برخی با زمین خواران گفت: زمین خواری در شیراز مانند سرطان ریشه دوانده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت زمین خواری در شهر صدرا گفت: شهر صدرا نیز وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد و زمین خوارن به جان صدرا افتاده اند که اگر براي این روند چاره اي انديشيده نشود مجبور هستیم به خاطر حفظ حرمت فیلسوف مشهور صدر المتالهین که نامش بر روی این شهر است نام آن را عوض كنيم.وي ادامه داد: برخي از اين زمين خواران و غارتگران مي آيند به من می گویند ما اهل خمس هستیم فکر می کنند همه مردم شهر خوابند و پشت پرده های و تصرفات آنان را نمی بینند، اموال غصبي و دزدي که خمس ندارد.وی همچنین در ادامه از شهرداری شیراز خواست در مورد پروژه قم آباد و قانونی و یا غیر قانونی بودن آن ظرف یک هفته بررسی و اعلام نتیجه نماید.
قاسمی در پایان گفت: مسکن و شهرسازی ، منابع طبیعي، امور اراضی همت بیشتری در این زمنیه بگذارند و با تخلفات یقه سفید ها جدی تر برخورد نمایند .
راه نجات فارس از زمین خواری برخورد با اداری هاست
در این جلسه غلامی مدیر کل منابع طبیعی استان فارس نیز با بیان اینکه برای مبارزه با زمین خوران و حل این مشکل اولین گام برخورد با اداری هاي متخلف است افزود: برخورد جدی با مديران متخلف راه نجات استان و شهرستان از زمین خواری است چرا که زمين خواران با سوء مدیریت این افراد به کارهای غیر قانونی خود پرداختند و حتی با ارتباط با بعضي مديران زمین هایی که از چنگ آنان باز پس می گیریم چند روز بعد دوباره تصرف می کنند که این امر باید اصلاح شود.وی ادامه داد: در برخی مواقع که اسامی زمین خواران را اعلام می کنیم می گویند با قضیه احساساتی برخورد شده است.
وی افزود: در این راستا چند متخلف را به دستگاه تخلفات اداری معرفی می کنیم و درزمانی که منتظر پاسخ برائت و یا قطعی شدن تخلف هستیم اداره مربوطه به آن فرد لوح تقدیر و حکم جدید میدهد ، در صورتی که ان ارگان باید پاسخگوی کار خود باشد.
وی همچنین با انتقاد از اینکه برخی ارگان ها به صورت غیر قانونی به زمین خواران خدمات می دهند گفت: دادن انشعابات آب و برق و…زمین خواری را تشدید می کند.
163 هکتار احکام صادر شده است.
کریمی مدير املاك مسکن و شهرسازی استان فارس نیز در خصوص احکام صادر شده برای زمین خواران گفت: در حال حاضر 163 هکتار حکم قطعی آماده اجرا داریم که این احکام شامل 99 هکتار از زمین متصرف شده توسط همت همتی، 90 هکتار در منطقه قلات، 16 هکتار در کلستان، 13 مورد حکم قطعی در صدرا، 16 هکتار حکم قطعی برای زمین خوار سيد رحمت اله موسوی، و حكم بازگشت براي دهها هكتار تصرفي عباسعلي اقبالي و عبداله نبي زاده صادر شده است.
356 میلیارد تومان از اراضی دولتی در صدرا در تصرف زمین خواران است
خورشیدی معاون شرکت عمران صدرا در ادامه با بیان اینکه عمده مشکل زمین خواری در صدرا است تصریح کرد: 356 میلیارد تومان از اراضی دولتی در صدرا تحت تصرف زمین خواران است که تا کنون 44 فقره رای صادر شده و 5 فقره به ارزش 16 میلیارد تومان اجرا شده است.
صدور سند براي 3660 هكتار از اراضي
عبدالحسين رامشی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه 3 هزارو 660هکتار از اراضی جبل الدراک سند صادر کرده ایم گفت: رویکرد ثبت اسناد نیر صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی است تا از تصرف زمین خواران در امان باشد که در حال حاضر از نمایشگاه بین المللی گلستان تا ابتدای گویم را در قالب نقشه کاداستر در حال نقشه برداری هستیم تا برای آنان جانمایی کنیم و نقشه مبنای عمل ادارات دولتی در بحث مبارزه با تصرفات شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates