08.10.2010

تخلیه توهین آمیز اتاق استادبرجسته حقوق در دانشگاه

آینده: گروهی از دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه علامه طباطبایی با ارسال نامه ای به آینده نوشته‌اند:

آنهایی كه دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی را از نزدیك می شناسند، می دانند كه ایشان یكی از بزرگان عرصه دانشگاهی كشور به خصوص در عرصه علوم انسانی و حقوق بین الملل می باشند.

چاپ دهها عنوان كتاب و مقاله در حوزه حقوق بین الملل و تعلیم و تربیت دانشجویان دوره های مختلف آن هم با جدیتی وصف ناشدنی و سپری كردن عمری طولانی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی از ویژگی های غیر قابل انكار ایشان می باشد. ایشان به عنوان عضو موسس دانشگاه علامه طباطبایی (تنها دانشگاه علوم انسانی كشور) و موسس دانشكده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه و تأسیس كرسی دكتری در این دانشكده از جایگاه والایی در نزد اهل علم و تحقیق برخوردار هستند.

سال گذشته ایشان را علیرغم میل باطنی بازنشسته كردند، اما علاقه ایشان و دانشجویان به صورت متقابل باعث شد تا از محضرشان فیض برده شود. به گونه ای كه بعد از بازنشستگی اجباری به تدریس ادامه می دادند.

اما متاسفانه دیروز در راهروهای دانشكده خبری پخش شد كه همه ما را متاثر كرد. به دستور مقامات دانشگاهی و یا شاید غیر دانشگاهی تدریس چند واحدی را كه نیز متقبل شده بودند از ایشان گرفتند و با لحنی بی ادبانه در مورد تحویل اتاق كوچكشان كه در شأن استاد تمامی چون ایشان نبوده و نخواهد بود، ضرب الاجلی معین كردند و تهدید كردند در غیر اینصورت از فردا از ورود ایشان به دانشگاه جلوگیری خواهند كرد.

واقعاً این است عاقبت و نهایت مقام و مرتبت علمی یك استاد فرهیخته¬ای كه عمری را به آبادانی و دانایی این مملكت و فرزندانش همت گماشته اند و سئوال این است كه اگر با دكتر بیگدلی این چنین می كنند وای به حال آینده جامعه علمی كشور و كسانی كه آن را مدیریت می كنند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates