14.10.2010

هنوز جنوب ایران پس از جگ با عراق بازسازی نشده ملاها لبنان را آباد کردند!

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates