15.10.2010

تشدید بحران ارزی

رادیوفرانسه: سر انجام پس از ماه ها سکوت پیرامون میزان ذخیرۀ ارزی ایران، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این زمینه اظهار نظر کرد و اعلام داشت که دولت در حال حاضر هشتاد میلیارد دلار ذخیرۀ ارزی دارد.

یحيی آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران، در شانزدهمين همايش صادرات غير نفتی در تبريز اظهار داشت که”: حتما شنيده ‌ايد که گفته می ‌شود دولت ارز ندارد يا ذخيرۀ ارزی کشور به حداقل رسيده است، اما نگران نباشيد! من اطلاع دقيق دارم که دولت هشتاد ميليارد دلار ذخيرۀ ارزی دارد.”

وی در حالی این رقم را اعلام کرده است که درلایحۀ بودجۀ سالانۀ کشور اشاره ای به آن نشده است و مدت هاست که مقامات دولتی جمهوری اسلامی از اعلام میزان ذخیرۀ ارزی خود داری می کنند.

در این زمینه، از یک سو برخی مقامات دولتی جمهوری اسلامی متذکر شده اند که عدم اعلام موجودی ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان است، ولی از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دولت در این چهارچوب اطلاع رسانی نمی کند، دلیلش منفی بودن میزان موجودی ارزی کشور است نسبت به میزان تعهدات دولتی.

همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که:” موجودی حساب ذخیرۀ ارزی کشور اعلام نخواهد شد، چرا که اگر خارجی ها رقم آن را بدانند مطابق آن برای ما نقشه می ریزند.”

این درحالیست که بحران ارزدر ایران روز به روز شدت می یابد، به طوریکه صف های طویلی برای خرید دلار دولتی در مقابل صرافی ها تشکیل شده است و بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای فروش دلار را با این نرخ محدود کرده است.

بدین ترتیب صرافی ها می توانند به اشخاص حقیقی تا سقف دو هزار دلار و به اشخاص حقوقی و شرکت ها تا سقف ده هزار دلار به نرخ دولتی ارز بفروشند.

دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد استراتژی در پاریس در این زمینه معتقد است که به هیچ وجه کسی به درستی میزان موجودی ارزی جمهوری اسلامی را نمی داند، ولی تخمین ها و پیش بینی ها در همین حدود هشتاد میلیارد دلار است.

وی در ادامه متذکر می شود که:”باید در نظر داشت که برای این رقم ذخیرۀ ارزی تا به حال هزار و یک خرج مختلف در نظر گرفته شده و به طور مثال فقط میزان واردات جمهوری اسلامی در سال رقمی بین صد و بیست تا صد و شصت میلیون دلار است.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates