18.10.2010

رئیس ستاد مردمی استقبال از مقام مزخرف رهبری در قم در گفت و گو با شفاف: پیام روشن سفر رهبری به قم تقویت نقش روحانیت در نظام است / سفر رهبری خلاف توهم افرادی است که می گویند روحانیت به مساجد برگردد

شفاف: برخي سخناني در خصوص كم رنگ كردن روحانيت در حكومت مي زنند و عنوان مي كنند كه علما برگردند به حوزه ها و مساجد و سفر رهبري بر خلاف توهم اين اشخاص است./ برآيند اين سفر تقويت فكر روحانيت، دين و جايگاه بخشيدن بيشتر به حوزه علميه است.

شفاف :علي بنايي نماينده قم در گفت و گو با خبرنگار پارلماني شفاف در پاسخ به سوالي پيرامون سفر مقام معظم رهبری به قم گفت :سفر رهبري را از جهات بسياري مثبت ارزيابي مي كنم و اهميت سفر مقام معظم رهبري به قم هم جنبه حوزوي ، علمي و هم جنبه عمراني و استاني دارد.

وي تصريح كرد: از نظر جنبه حوزوي و علمي قم به لحاظ جايگاه علمي از مراكز صاحب كرسي در نظريه پردازي است و در جاي خود در فرايند علوم اسلامي و انساني جايگاه ويژه اي دارد و حضور رهبري و راهبردهايي كه براي افزايش سطح علمي و پژوهشي دارند براي جهان اسلام تاثير گذار است.

عضو فراكسيون روحانيون مجلس ادامه داد : مقام معظم رهبري از مراجعي هستند كه در داخل و خارج از كشور متقلدان بسياري دارند و رابطه ميان علما و رهبري دوستانه است و حداقل به چهل سال مي رسد و صميميت خاصي ميان مراجع و رهبري وجود دارد و يك هم افزايي جدي بين مرجعيت شيعه و رهبري صورت مي گيرد.

بنايي با بيان اينكه پيام گوياي سفر مقام معظم رهبري به قم تقويت نقش روحانيت در نظام سياسي جمهوري اسلامي است تاكيد كرد : در حال حاضر برخي سخناني در خصوص كم رنگ كردن روحانيت در حكومت مي زنند و عنوان مي كنند كه علما برگردند به حوزه ها و مساجد و سفر رهبري بر خلاف توهم اين اشخاص است.

وي خاطرنشان كرد: برآيند اين سفر تقويت فكر روحانيت، دين و جايگاه بخشيدن بيشتر به حوزه علميه و برون داد هاي آن و نقش حوزه علميه قم در مسايل سياسي و اجتماعي در كشور است.

رئیس ستاد مردمی استقبال از مقام معظم رهبری در خصوص جنبه هاي استاني سفر رهبري اظهار داشت : در سفر گذشته مقام معظم رهبري در 15 سال پيش ايشان قم را استان اعلام كردند و قم ظرفيتي پيدا كرد و از بركات و ظرفيت هاي سفر رهبري بهره مند شد.

بنايي در پايان گفت : اميدوارم بتوانيم پاسخ گوي منويات رهبري درباره حوزه علميه قم و استان قم باشيم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates