19.10.2010

سایت سیدمحمد خاتمی هم فیلتر شد!

کلمه:
سایت اینترنتی سید محمد خاتمی به آدرس www.khatami.ir هم زیر تیغ فیلترینگ رفت.

به گزارش کلمه، سایت رئیس‌جمهور اصلاح طلب منتخب مردم ایران در سالهای ۷۶ و ۸۴ با دستور کمیته دولتی فیلترینگ، فیلتر شد و هم‌اکنون دسترسی کاربران داخل ایران به این سایت، غیرممکن شده است.

در کمیته تعیین محتوای مجرمانه در اینترنت که پس از سانسور بسیاری از سایتهای منتقد دولت، اکنون دستور سانسور سایت خاتمی را نیز صادر کرده، افرادی از وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت ارشاد حضور دارند.

سایت khatami.ir منعکس‌کننده‌ی آخرین اخبار و نظرات مبدع نظریه گفت‌وگوی تمدنها بود.

سایت خاتمی در شرایطی صورت می‌گیرد که هنوز یک ماه از زمان طرح ادعاهای بلندبالای احمدی نژاد در نیویورک مبنی بر آزادی مخالفان در ایران و انتقادپذیر بودن دولت نگذشته است. رئیس دولت دهم در نیویورک ادعا کرده بود که مخالفان دولت در ایران از خود من هم آزادتر هستند!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates