25.10.2010

کرزای: ایران مقادیری پول نقد داد ما گذاشتیم جیبمان و در عوض من هم چیزی در جیب ایران گذاشتم!

کارنون:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates