01.11.2010

نام «ايران» از سردر دانشگاه علوم‌پزشكي ايران حذف شد

ایلنا: تجمع دانشجويان كه امروز با روپوش‌هاي سپيد به دانشگاه آمده بودند‏، شلوغتر از ديروز بود/در مقابل چشمان دانشجويان نام «ايران» از سردر دانشگاه حذف شد/مسوولان هنوز براي سروسامان گرفتن وضعيت آموزشي دانشجويان پاسخي ندارند.

ايلنا: نام «ايران» را در حضور هزاران دانشجو از سر در دانشگاه پايين كشيدند تحصن‌ها در دانشگاه ايران همچنان ادامه دارد، صبح امروز با روپوش‌هاي سفيد براي امضاي بيانيه اعتراض خود به انحلال دانشگاه ايران و نشان دادن اين اعتراض در اين دانشگاه تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين تجمع كه دانشجويان با روپوش‌هاي سفيد حضور داشتند، جمعيت دانشجويان معترض بيش از ديروز بود.
يكي از دانشجويان اين دانشگاه به خبرنگار ايلنا گفت: روز گذشته در آخرين لحظات تحصن كلمه «ايران» را از سر در اين دانشگاه برداشتند.
او مي‌گويد: اين عمل كه با اعتراض شديد دانشجويان همراه شد، نه تنها جلو آقايان را نگرفت بلكه آنها كلمه «Iran»(نام لاتين سردر) را هم از سر در اين دانشگاه حذف كردند.
اين دانشجو همچنين به ايلنا از تجمعي در دانشكده پرستاري دانشگاه ايران خبر داد كه در آن «رئيس دانشگاه پرستاري دانشگاه تهران» به عنوان رئيس دانشكده پرستاري دانشگاه ايران حضور داشته اما نتوانسته است پاسخي به دانشجويان اين دانشكده بدهد.
به گفته اين دانشجو در اين تجمع كه ديروز در دانشكده پزشكي صورت گرفته است، رئيس دانشكده پرستاري دانشگاه تهران تنها به اين بسنده كرده است كه بگويد: «دانشگاه ايران به دلايلي كه خودشان مي‌دانند منحل شده است»
او در پاسخ به دانشجويان مبني بر اينكه با اين اتفاق كه اكنون دانشجويان دو دانشكده پرستاري، دو دانشكده مديريت و امثال اينها را دارند بايد چه كنند و براي انجام امورات خود به كجا مراجعه كنند، گفته است: هنوز تصميماتي در اين باب گرفته نشده است.
اين دانشجو همچنين به خبرنگار ايلنا گفت: مسئولان در واقع حرفي براي گفتن ندارند و هيچ كدام از سئوالات ما راه به جايي نمي‌برد.
او مي‌گويد: بدون اينكه دانشجويان بدانند رئيس دانشگاه را عوض كرده‌اند و حق امضا را از او گرفته‌اند، همچنين رياست باقي دانشكده‌ها را تغيير داده‌اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates