02.11.2010

دو نماینده مجلس در گفت و گو با شفاف: مگر مجوز تاسيس يك دانشگاه را وزير مي دهد كه دستور انحلال آن را يك وزير بدهد

شفاف: آنهايي كه راه را مي پرسند كمتر گمراه مي شوند.در خصوص اين انحلال بايد با كارشناسان موثق مشورت مي شد كه متاسفانه اين اقدام انجام نشده و كار عجولانه اي با ابعاد وسيع صورت گرفته است./ كميسيون آموزش و تحقيقات نيز نسبت به اين اقدام معترض است و قرار است اين موضوع را پيگيري كند .

شفاف : اقدام مقامات دولتي در خصوص انحلال دانتشگاه علوم پزشكي تهران شوك بزرگی را در ميان دانشجويان ، اساتيد و پرسنل آن دانشگاه و همچنين نمايندگان مجلس به دنبال داشته است . اخبار حاكي از اين است به غير از وزير بهداشت و چند تن از مقامات دولتي كسي از اين انحلال ناگهاني باخبر نبوده است. اين انحلال ناگهاني موجب سردر گمي 6 هزار دانشجو و 14 هزار پرسنل اين دانشگاه شده است.

عبدالعزيز جمشيدزهي عضو كميسيون بهداشت در گفت و گو با خبرنگار شفاف با انتقاد از اين انحلال گفت: روز گذشته جلسه اضطراري در كميسيون بهداشت در خصوص انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران داشتيم و قرار بر اين شد كه دكتر محمدرضا رضايي كوچي قضيه را بررسي كند.

وي از حضور وزير بهداشت براي جوابگويي در خصوص انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران در كميسيون بهداشت و درمان خبرداد و تصريح كرد: فردا وزير بهداشت براي جوابگويي به سوالات نمايندگان در خصوص دليل انحلال دانشگاه علوم پزشكي و سوالات در اين باب به كميسيون بهداشت مي آيد.

عضو كميسيون بهداشت ادامه داد: كميسيون آموزش و تحقيقات نيز نسبت به اين اقدام معترض است و قرار است اين موضوع را پيگيري كند و مجلس از انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران هيچ اطلاعي نداشته است.

جمشيد زهي با بيان اينكه انحلال اين دانشگاه مشكلات بسياري را به همراه خواهد داشت ياد آور شد: انحلال اين دانشگاه مشكلات عديده اي را براي اساتيد ،پرسنل و دانشجويان اين دانشگاه خواهد داشت و موجب سردر گمي آن ها مي شود و همچنين باعث بروز مشكلاتي براي بيمارستان هاي وابسته به اين دانشگاه در تهران مي شود.

سعدالله نصيري قيداري نماينده زنجان و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات نیز در گفت و گو با خبرنگار شفاف در اين خصوص گفت: انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران موجب بروز مشكلاتي مي شود چرا كه اين اقدام يك اقدام عجولانه بود.

وي با تاكيد بر عجولانه بودن انحلال اين دانشگاه اظهار داشت : انحلال دانشگاه با سابقه اي همچون دانشگاه علوم پزشكي ايران با تعداد كثير دانشجو مشكلات عديده اي را ايجاد خواهد كرد. اين انحلال با عجله و بدون مشورت با كميسيون بهداشت و درمان و كميسيون آموزش و تحقيقات انجام شده و اين امر تبعاتي را به دنبال خواهد داشت و معمولا هر كار عجولانه اي كه بدون مشورت با كارشناسان انجام شود موجب ايجاد مشكلاتي مي شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در رابطه با انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران خطاب به مسئولان سوالاتي را مطرح كرد و اظهار داشت: بايد پرسيد آيا واقعا دانشگاه علوم پزشكي تهران امكان جذب دانشجويان اين دانشگاه منحله را دارد؟ هدف از انحلال چه بوده؟ آيا اين انحلال به تمركز زدايي كمك مي كند؟ بيمارستان هاي وابسته به اين دانشگاه چه مي شود؟

نصيري قيداري با تاكيد براينكه در انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران مطالعه كارشناسي انجام نشده است خاطرنشان كرد: امام علي (ع) مي فرمايند:آنهايي كه راه را مي پرسند كمتر گمراه مي شوند.در خصوص اين انحلال بايد با كارشناسان موثق مشورت مي شد كه متاسفانه اين اقدام انجام نشده و كار عجولانه اي با ابعاد وسيع صورت گرفته است.

وي ادامه داد: زماني كه دليل انحلال روشن نباشد و شفاف و روشن به جامعه گفته نشود هرنوع شبهه اي به اين امر وارد است و در يك فضاي غبار آلود هرنوع پيش بيني مي توان كرد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات اين انحلال را غافلگيرانه عنوان كرد و ياد آور شد: يك روز قبل از اين تصميم برخي از اعضاي كميسيون بهداشت با وزير بهداشت جلسه اي داشتند كه در ان جلسه رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران، آقاي لاريجاني نيز حضور داشتند اما هيچ صحبتي در خصوص انحلال آن دانشگاه مطرح نشده و اين امر دال بر اين است كه اين اقدام يك اقدام غافلگير كننده بوده است. كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون بهداشت و درمان اين مسئله را به طور جدي پيگيري مي كنند و از وزير بهداشت نيز دعوت شده تا به مجلس بيايد.

نصيري قيداري تصريح كرد: اين موضوع مهم و با ابعاد وسيع است انحلال يك گروه كار ساده اي نيست حال چه برسد به انحلال يك دانشگاه! اين مسئله نياز به بررسي ابعاد قضيه دارد و ايجاد و لغو مجوز يك دانشگاه به اين راحتي صورت نمي گيرد مگر راه اندازي يك دانشگاه به اين سادگي است كه انحلال آن ساده باشد.

وي تاكيد كرد: مگر مجوز تاسيس يك دانشگاه را وزير مي دهد كه دستور انحلال آن را يك وزير بدهد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates