02.11.2010

عباسپور در گفتگو با مهر: استدلال وزیر بهداشت درباره انحلال دانشگاه ضعیف بود/ مصوبه ملغی شود

مهر: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ضعیف دانستن استدلالهای وزارت بهداشت برای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: ما به وزارت بهداشت اعلام کرده ایم که در این تصمیم گیری تجدید نظر کرده و این مصوبه را ملغی کنند.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما به وزارت بهداشت اعلام کرده ایم که با یک بررسی علمی در این تصمیم گیری تجدید نظر کنند تا دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از دانشگاههای خوب کشور بتواند به حیات خود ادامه دهد.

وی با اشاره به حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در مجلس و ارائه توضیحات در خصوص انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: وزیر بهداشت در این جلسه یادآور شد که با توجه به اینکه 40 درصد خدمات بهداشتی کرج زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است دکتر فروزنده پیشنهاد کرده است که این دانشگاه به کرج منتقل شود که ما در وزارت بهداشت با این موضوع مخالف بودیم.

عباسپور اضافه کرد: وزیر بهداشت در ادامه توضیحات خود اظهار داشت که ما با ادغام موافق بودیم و از همین رو بخش عمده سلامت این دانشگاه به استان البرز رفته است و این کار را به انجام رساندیم.

وی گفت: من مخالفت خودم را با دلایل وزیر بهداشت در این جلسه اعلام کردم و یادآور شده ام که اگر استان البرز به یک دانشگاه بزرگ نیاز دارد می توان با جذب اعتبارات و سایر امور دانشگاه داشته باشد و لزومی نداشت که دانشگاهی با 37 سال سابقه کاری و حدود 800 عضو هیئت علمی و چند هزار کارمند و دانشجو منحل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این موضوع توجیه مناسبی نیست چرا که اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم 42 دانشگاه علوم پزشکی در 30 استان داریم و باید دیگر دانشگاهها را هم در یک دانشگاه بزرگتر ادغام کنیم.

وی با اشاره به سخنان و دلایل وزیر بهداشت در این جلسه که با حضور نمایندگان کمیسیونهای آموزش و بهداشت برگزار شد، خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت در ادامه توضیحات خود یادآور شده است که این ادغام بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صورت گرفت.

عباسپور با بیان اینکه اخباری مبنی بر عدم اطلاع هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی از این تصمیم وزارت بهداشت وجود دارد به مهر گفت: تاکنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که یک دانشگاه منحل شود.

وی دلایل وزیر بهداشت برای تغییر ساختار سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران و انحلال یک دانشگاه و تقسیم آن بین دو دانشگاه دیگر را غیرمنطقی دانست و گفت: به وزارت بهداشت اعلام کردیم که اگر دلایل قانع کننده علمی دارند، ارائه کنند وگرنه باید این تصمیم را ملغی کنند. به نظر می رسد که استدلال وزیر بهداشت ضعیف بود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به این نکته که دکتر فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در پیغامی برای یکی از نمایندگان مجلس موضوع ارتباط انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تکذیب کرده است، گفت: دکتر فروزنده در پیام خود اعلام کرده است که این آمادگی وجود دارد که وضعیت این دانشگاه بررسی شود.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates