08.11.2010

آن روی سكه شوك ارزی مهرماه

آینده: گفته می‏شود پس از این اقدام هیاتی از تهران عازم امارات متحده عربی شده و با مقامات اماراتی برای حل بحران مذاكره كرده‏اند كه این مذاكرات در حل بحران و و مساعدت مقامات اماراتی جهت بازگشایی خطوط اعتباری موثر بوده است

در حالی كه برخی اخبار از تحت كنترل بودن وقوع بحران در بازار ارز در نیمه مهرماه گذشته حكایت دارد، منابع غیررسمی این حادثه را تست سازمان‏های اطلاعاتی غربی در خارج از كشور از میزان تاثیرپذیری بازارهای ایران در برابر شوك‏های خارجی ارزیابی می‏كنند.

به گزارش سرویس اقتصادی آینده؛ اخبار مذكور بر نقش سرویس‏های اطلاعاتی غربی در مختل كردن سیستم تبادل ارزی بازرگانان ایرانی با خارج از كشور تاكید دارد.

بر این اساس، سرویس‏های اطلاعاتی غربی برای سنجش اثرپذیری اقتصاد ایران در برابر شوك‏های بیرونی، در یك اقدام هماهنگ خرابكارانه سیستم اعتباری حواله و انتقال ارز از ایران از طریق امارات را مختل كردند.

این اقدام كه موجب افزایش شدید تقاضای ارز در بازار تهران گردید، با عدم دخالت به موقع بانك مركزی، قیمت ارز را بین 200 تا 300 تومان در بازار ارز تهران افزایش داد.

گفته می‏شود پس از این اقدام هیاتی از تهران عازم امارات متحده عربی شده و با مقامات اماراتی برای حل بحران مذاكره كرده‏اند كه این مذاكرات در حل بحران و و مساعدت مقامات اماراتی جهت بازگشایی خطوط اعتباری موثر بوده است.

بر اساس اظهار منابع غیررسمی، در عین حال طرف اماراتی به مقامات ایرانی هشدار داده است كه در صورت تكرار بحران ارزی و انسداد شبكه انتقال، ممكن است دیگر موضوع به سادگی قابل حل نباشد و مشكلات عدیده‏ای به وجود آید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates