09.11.2010

عباسپور: راه تخلف دولت را باز نگذارید / ابوترابی‎فرد: اگر دولت به مصوبه مجلس عمل نکند،کن فیکون می‏کنیم

خبرآنلاین: اگرچه رئیس جلسه امروز مجلس توضیح داد که شرح وظایف جدید وزارتخانه‎ها در صورت ادغام آنها باید با کسب مجوز از مجلس باشد، اما این توضیحات نمایندگان معترض را قانع نکرد.

به گزارش خبرآنلاین، علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در تذکری گفت که تعیین حدود اختیارات وزارتخانه‎ها باید قطعا در اختیار مجلس باشد. اما در بند مندرج در لایحه برنامه پنجم، این موضوع به صراحت بیان نشده است. از این رو نظر نایب رئیس مجلس کاملا از این بند بر نمی‎آید و نمی‎توان به آن تکیه کرد. باید قانون را به گونه‏ای شفاف بنویسیم که دولت امکان تعبیری غیر از آنچه که در مصوبه مجلس آمده را نیابد.

او که به شدت نگران بود دولت به استناد این مصوبه، هر کاری دلش بخواهد در ادغام وزارتخانه‏ها بکند و توجهی هم به نظر مجلس نداشته باشد، ادامه داد: اگر مملکت را به هم ریختند ما چه کار کنیم؟ مگر الان سازمان فنی حرفه‎ای را نبردند در دانشگاه علمی و کاربردی و ما حتی با قانون مصوب خودمان هم نتوانستیم آقایان را مجاب کنیم که باید اختیارات مجلس را در نظر بگیرند؟ همانطور که در مورد ادغام شوراهای عالی هم صدایمان به جایی نرسید.

ابوترابی‎فرد هم بار دیگر در میان فریادهای مخالف برخی نمایندگان توضیح داد که اگر قرار بر تغییر اختیارات قانونی وزارتخانه‎ها باشد، باید حتما به تصویب مجلس برسد.

اما عباسپور فریاد زد که دولت با این مصوبه باز هم می‎تواند تخلف کند. ابوترابی‎فرد هم پاسخ داد: در این صورت مجلس هم کن فیکون می‏کند!

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس حکیم هستند، ادامه داد: ما دولت را ملتزم به قانون می‎دانیم و اگر چنین نباشد، ما هم پاسخ در خوری به دولت خواهیم داد و تصمیم خواهیم گرفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates