10.11.2010

چه می كشند این مدیران پاك دست و ساده زیست دولت عدالت طلب!

آینده: طبیعی است كه رقم كل دریافتی جناب جهرمی كه احتمالا مشابه سایر مدیران ارشد دولتی است موضوعی سری بوده واشاره به آن همانند موضوع واریزی مبالغ فوق خبرنگار مربوطه را با تهدید به شكایت و… مواجه خواهد كرد

پس از روشنگری های روابط عمومی بانك صادرات مشخص گردید مدیرعامل محترم این بانك غیر از حقوق، مزایا، فوق العاده، حق جذب و پاداش ماهانه، دو میلیون و دویست هزار تومان هم به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می كنند.

به گزارش خبرنگار آینده؛ افشای مبالغ واریزی به دو حساب جناب محمد جهرمی كه از چند سال قبل به لقب سید نیز مفتخر گردیدند، از سوی یكی از كارمندان بانك صادرات موجب بروز موجی از اخبار و ابهامات و شایعات طی دو هفته اخیر گردیده بود كه در پی آن، روابط عمومی بانك صادرات با انتشار دو اطلاعیه جداگانه اعلام كرد: اولا مبلغ پانصد میلیون تومانی كه به عنوان پاداش كارانه سه ماهه دوم سال به حساب جناب رییس واریز شده است، جهت پرداخت به كاركنان بوده و به صورت علی الحساب به ایشان پرداخت شده است.

البته مبلغ مذكور در 19 مهرماه واریز شده است، اما سندی كه طی آن روابط عمومی از تعلق این پاداش به كاركنان بانك خبر می دهد به 20 روز بعد یعنی هشتم آبان و پس از آغاز افشاگری توسط كاركنان تعلق دارد.

اما بانك صادرات در اطلاعیه دوم خود اعلام كرده است مبلغ 30 میلیون تومانی كه در تاریخ 30 مهر به حساب دكتر جهرمی واریز شده، بابت 13 ماه حقوق بازنشستگی ایشان بوده است. یعنی وزیر كار دولت نهم كه در دولت دهم به مدیر عاملی بانك صادرات منصوب شده است، فقط دو میلیون و دویست هزار تومان حقوق بازنشستگی در ماه دریافت می كند كه جدا از مبلغ حقوق مزایا حق جذب فوق العاده شغلی اضافه كار كارانه حقوق هیات مدیره و پاداش و سایر مبالغی است كه از طرف بانك به ایشان پرداخت می شود.

طبیعی است رقم كل دریافتی جناب جهرمی كه احتمالا مشابه سایر مدیران ارشد دولتی است، موضوعی سری بوده و اشاره به آن همانند موضوع واریزی مبالغ فوق، چه بسا خبرنگار مربوطه را با برخی مشكلات نظیر تهدید به شكایت و… مواجه خواهد كرد.

بر اساس بررسیهای انجام شده، رتبه وزرا در تقسیم بندیهای اداری رتبه 19 می باشد و دریافتی كسانی كه با این رتبه بازنشسته می شوند، در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته كه به مبلغ بالای 2 میلیون تومان رسیده است.

البته نباید از نظر دور داشت كه آقای جهرمی در میان وزرای دولت نهم جزو افراد توانمندتر بود، اما با این حساب تنها باید یكی از مقامات، تكلیف انتقاد از حقوقهای كلان مدیران رده بالا و اصرار بر لزوم ساده زیستی مسئولان و آشنایی آنان با مشكلات طبقات پایین تر از متوسط جامعه را روشن كند.

در شرایطی كه قرار است یارانه ها حذف گردند و در شرایطی كه سقف حقوق اكثر كارمندان دولت به حدود 500هزار تومان می رسد این روشنگری می تواند كمك بزرگی به افزایش آستانه تحمل طبقات آسیب پذیر جامعه كند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates