11.11.2010

گاردين: يک افسر سابق نيروي هوايي‌ايران پناهنده شد

آتی نیوز: بهزاد معصومي به همراه همسر خود به منظور درخواست پناهندگي وارد فرانسه شده است.
به گزارش سرويس بين الملل شبكه خبري آتي نيوز، روزنامه گاردين با درج اين مطلب در گزارشي نوشت: ايرانيان در تبعيد که با ايران مخالفند با پناهنده شدن يک افسر سابق نيروي هوايي ايران به فرانسه ادعاي پيروزي کردند. گفته مي شود اين فرد روابط قابل ملاحظه اي با اعضاي عالي رتبه ارتش اين کشور داشت.

اين روزنامه به نقل از مخالفان ايران اعلام کرد، ستوان بهزاد معصومي ليقوان که در سال 2001 از نيروهاي مسلح (ايران) پاکسازي شد تا سال گذشته که از ايران فرار کرد، همچنان به لحاظ سياسي فعال بود. وي روز چهارشنبه به منظور درخواست پناهندگي سياسي وارد فرانسه شد.

روزنامه گاردين مدعي شد؛ معصومي که از ايران به عراق متواري شد به عنوان طرف گفتگو بين ديگر افسران ناراضي نيروي هوايي و افسران عالي رتبه در ديگر شاخه هاي نيروهاي مسلح ايران عمل کرد.
ظاهرا چند نفر ديگر در انتظار پيوستن به اين گروه در اعتراض به حقوق بشر و سوء استفاده هاي انتخاباتي در ايرانند.

مدعيان اين گفته در بيانيه اي آورده اند؛ با هدف حفاظت از برخي ديگر از افسران که معصومي با آنها تماس داشته است،‌ به او دستور داده شد از ايران فرار کند و ستوان معصومي با توجه به عجله از طريق منطقه کردستان عراق بدون همراه داشتن هيچ نوع سند مسافرتي ان دستور را اجرا کرد.

در ادامه اين گزارش آمده است دولت ايران تلاش کرد اما نتوانست مقامات عراقي را به تحويل وي متقاعد سازد و همين امر دال بر اهميت او است.

همسر معصومي همراه وي به فرانسه آمده است و بدين ترتيب امکان استفاده از وي به عنوان نوعي ابزار اعمال فشار که مقامات امنيتي ايران در مورد ديگر فراري ها بکار گرفته اند، وجود ندارد.

اصل خبر به نقل از گاردین

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates