14.11.2010

«بازداشت سه وکیل دادگستری در فرودگاه امام خمینی»

رادیو کوچه: بر اساس گزارش‌های رسیده، روز شنبه،‌ سه وکیل دادگستری پس از بازگشت به ایران از کشور ترکیه، توسط نیروهای امنیتی مستقر در فرودگاه بازداشت شده‌اند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، ساعت 4 صبح امروز‌، سارا صباغیان‌، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی سه وکیل دادگستری در مراجعت از کشور ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران‌، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند‌.

این در حالی است که تا لحظه انتشار خبر از محل نگهداری و علت بازداشت این سه وکیل گزارشی ارایه نشده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates