15.11.2010

جلسه بسیج با وزارت بازرگانی برای هدفمندی یارانه‌ها

خُسن آقا: هدف همین بوده از روز اول پولهایی را که از شکم ملت بیچاره می گیرند قرار است بکنن توی شکم بسیج مفت خور!
خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جلسه امروز بسیج ادارات با وزارت بازرگانی برای همراهی بسیج با دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: بسیج با دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها همراه است.
آفتاب: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جلسه امروز بسیج ادارات با وزارت بازرگانی برای همراهی بسیج با دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: بسیج با دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها همراه است.

سردار محمد رضا نقدی امروز دوشنبه در نشستی خبری، در پاسخ به سئوالی در رابطه با بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نقش بسیج در این روند، گفت: امروز بین بسیج ادارات و وزارت بازرگانی جلسه‌ای توجیهی خواهیم داشت که در آن همکاری میان بسیج و این وزارتخانه سازماندهی می‌شود.

وی افزود: در بسیج اصناف و ادارات همکاری خوبی با دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها داریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درعین حال تصریح کرد: شاید اگر با موفقیت کامل از این جراحی بزرگ اقتصادی بگذریم بیشتر می توان در رابطه با اقدامات بسیج در همکاری با دولت برای اجرای این قانون سخن گفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates