24.11.2010

مافیای اقتصادی: ترکیب «1+4» زمان اصلاح قیمت ها را می‌داند

حزب الله آنلاین: اقتصاد ایران که این روزها در تب و تاب اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها بسر می‌برد، هر ساعت و ثانیه در انتظار به صدا درآمدن سوت اصلاح قیمتها است.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمتها چه زمانی کلید می‌خورد؟ این روزها در محافل دولتی، خصوصی و عمومی همگان در پی یافتن پاسخ برای این پرسش هستند؛ پاسخی که
می تواند رازهایی جدیدی از ساختار بیمار و سنتی اقتصاد ایران را فاش کند. به گزارش مهر،این روزها نه من و شما بلکه حتما وزرایی و بالاترین مقامات برخی دستگاه‌ها هم هستند که نمی‌دانند اصلاح قیمتها چگونه و با چه شیبی انجام خواهد شد. تشکیل حلقه‌های چند نفره در دستگاه‌ها، محافل خصوصی همچون اتاقهای بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی هم تاکنون نتوانسته است پاسخی برای این پرسش پیدا کند. محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور،
شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ترکیب چهار نفره را تشکیل می‌دهد که نفر پنجم که خارج از این ترکیب است اما – خواسته یا ناخواسته – به تمام اطلاعات دسترسی دارد، اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهور نام دارد. البته مسوولان ارشد اجرایی کشور به گفتن این جمله بسنده کرده‌اند که زمان اصلاح قیمتها را ناگهانی اعلام خواهند کرد. این جمله باید از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و قطعا دولتی‌ها این بررسی‌ها را انجام داده‌اند که به این نتیجه رسیده‌اند تنها چند ساعت مانده به اصلاح قیمتها آن را با مردم درمیان بگذارند. در این باره محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیش از این در گفتگویی با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران که میلیونها بیننده تلویزیونی داشت، برای محتکران خط و نشان کشید و در نهایت خطاب به آنان گفت:« شما
نمی دانید ما چه زمانی می خواهیم اصلاح قیمتها را آغاز کنیم و حالا حالا باید هزینه انبارداری بدهید؛ بدین ترتیب قطعا از این اقدام متضرر خواهید شد.» شاید یکی از دلایلی هم که حتی اکثر وزرای دولت از قیمت و زمان اصلاح قیمتها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند به همین موضوع برمی‌گردد که از انتشار زودهنگام نحوه اصلاح قیمتها به هر طریق ممکن جلوگیری شود.
هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه اجرا می‌شود؟
همان طور که اقتصاددانان می‌گویند معمولا سالانه دو بار تورم در کشور داریم؛ یکی فروردین و دیگری مهرماه است. برهمین اساس، اگر هدفمندی یارانه ها مهرماه اجرا می شد، خوب قاعدتا تورم کمتری ایجاد می‌کرد. این در
حالیست که هدفمندی یارانه ها در مهرماه اجرا نشد و یقینا اجرای آن را نمی توان به اسفند ماه موکول کرد، چرا که فاز نخست یارانه‌ نقدی مردم واریز شده است و مسوولان اقتصادی کشور هم اعلام کرده اند که یارانه نقدی در سالجاری در دو مرحله دوماهه واریز می‌شود. بدین ترتیب به نظر می رسد اصلاح قیمتها باوجود اختصاص سهمیه بنزین آذرماه خودروها و تداوم موقتی نظام سهمیه بندی، در آذرماه کلید خواهد خورد؛ حال شاید آن روز امشب باشد، شاید اواسط ماه جاری یا ساعت 24 آخرین روز آذرماه. به هر حال، هم اینک کلید اصلاح قیمتها در دستان ترکیب «1 + 4» قرار گرفته و قرار است رییس جمهوری فرماندهی آن را بر عهده بگیرد تا همگام با همراهی مردم، شاهد آینده‌ای بهتر برای اقتصاد کشور باشیم؛ پس به امید آن روز.

معرفت فقاهتي حزب‌الله
پس بايد بتوان رابطه مقام امتثال را با معرفت‏هاى تفصيلى و اجمالى نسبت به آن حقايق را در امور زير دسته‏بندى كرد:
مقام اول: رابطه اتيان امتثال كلان با حقايق اجمالى و تفصيلى
مقام دوم: رابطه امتثالى ناتوانان مالى، بدنى و ابزارى با معرفت‏هاى تفصيلى و اجمالى و حقايق آن
مقام سوم: رابطه امتثالى توانمندان تارك و در عين حال غير توجيه‏گر با معرفت‏هاى تفصيلى و اجمالى و حقايق آن
مقام چهارم: رابطه امتثالى توانمندان تارك و نيز توجيه‏گر با معرفت‏هاى تفصيلى و اجمالى و حقايق آن
مقام پنجم: رابطه امتثالى توانمندان مجرى وظايف اصلى با معرفت‏هاى تفصيلى و اجمالى و حقايق آن
مقام ششم: رابطه امتثالى توانمندان مجرى وظايف تقابلى با معرفت‏هاى تفصيلى و اجمالى و حقايق آن
چهارم: اتيان الامتثال: اگر چه در بدو امر اتيان الامتثال كلان گاه به نحو «كلى ـ جزيى» جلوه مى‏كند ولى در واقع به نحو «كل ـ جز» است زيرا اگر امتثال گاه «حقيقه» و گاه «رقيقه» است و اگر امتثال حقيقه بر محور نماز به عنوان ركن فعلى دين تعريف شده است در حالى كه امتثال «رقيقه» بر محور «زكوه» به عنوان ركن مالى دين شكل گرفته است و اگر ركنيت ركن به جزء مقوم بودن آن است در غير اين صورت با نفى آن، نفى كل تحقق نمى‏يابد و اگر بنابر كلان بودن نوع امتثال در اتيان معروف و ترك منكر از يك طرف و تعريف شدن «نماز» و «زكوه» به عنوان اركان فعلى و مالى دين از طرف ديگر بايد نسبت ميان اتيان امتثال كلان را با امتثالات «جز به كل» تعريف كرد و اگر به دليل «تحليلى» بودن قضاياى دينى از يك طرف و وجود قضيه يومنون بالغيب از طرف ديگر، نه تنها بايد «ايمان» را امرى غيبى پنداشت كه به دليل آمدن «يقيمون الصلوه» پس از «يومنون بالغيب» و نيز حاليه بودن «واو» در يقيمون الصلوه، بايد نسبت ميان «يومنون بالغيب» را با «يقيمون الصلوه» را نسبت تحليلى و در نتيجه نسبت «كل به جزء» و در نهايت صلوه را «امرى غيبى» پنداشت. حال اگر به دليل وجود قضيه «المومنون و المومنات بعضهم اوليا بعض» از يك طرف و غيبى بودن ايمان از طرف ديگر بايد «اوليا» را و به تبع ولايت را امرى غيبى تعريف نمود و اگر مومن «حيث فاعلى»، صلوه «حيث فعلى» است و اگر ولايت تبيان حقيقت كلمه‏اى حيث فاعلى ايمان است، پس بايد كه غيب را نه تنها در عالم ايمان، و بلكه نماز، كه در ولايت پنداشت. با اين بيان روشن مى‏شود كه:
الف) اتيان امتثال كلان حقيقه‏اى كه بر محور صلوه تعريف شده است همانند اتيان امتثال كلان رقيقه‏اى كه بر محور زكوه تعريف شده است نسبت‏اش با نماز و زكوه نسبت كل به جزء مقوم در دو رتبه حقيقه و رقيقه است، و چون «صلوه» امرى غيبى به لحاظ فعل اتيانى است و ولايت نيز حيث فاعلى آن امر غيبى است پس اتيان امتثال فوق جز با امور غيبى تعريف‏پذير نمى‏باشد و چون حقايق غيبى، خود حقايق معلوم به علم اجمالى‏اند پس اتيان امتثالى كلان به حقايق معلوم به علم اجمالى در دو حيث فعلى ـ صلاه ـ و فاعلى ـ ولايت ـ از جهت وجود ـ و به حيث معرفتى ـ از جهت نوع ايمان، تعريف‏پذير است و هر گونه اتيان امتثال كلان بدون عناصر اجمالى «فوق» نه تنها اتيان نخواهد بود كه اساسا امتثال نيز نمى‏باشد. چنانكه هر گونه اتيان امتثالات خرد كه در جهات فعلى و فاعلى و معرفتى‏هاى مذكور در امتثال كلان تعريف شده نيز اساسا امتثال نخواهند بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates