29.11.2010

ترور اساتید دانشگاه در بمب گذاری های تروریستی تهران

الف: از صبح امروز انفجارهای تروریستی هماهنگی برای ترور اساتید ایرانی به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرنگار الف امروز صبح همزمان 2 خودرو حامل 2 استاد دانشگاه در تهران منفجر شد که ظاهرا از یک محل نیز هدایت می شده است.

مطابق اخبار دریافتی خبرنگار ما، بمب گذاری اولی در اتوبان ارتش بوده است و یک موتور سوار حین حرکت موتور بمب را به خودرو چسبانده است. همچنین بمب دوم در خودرو حامل یک استاد دانشگاه روبروی دانشگاه شهید بهشتی منفجر شده است.

بر اثر این انفجارها که در بلوار ارتش رخ داد استاد دكتر مجيدشهرياري بلافاصله به شهادت رسید. استاد فريدون عباسي به همراه همسرشان نیز بلافاصله به بیمارستان انتقال یافتند.

استاد عباسی، از جمله متخصصان هسته ای است كه در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت، مورد تحریم قرار گرفته بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates