09.12.2010

داستان فرار قاچاقچی بزرگ سوخت

فرارو: سرشاخه یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق سوخت کشور در حالی از کشور متواری شد که قوه قضائیه حکم جلب فرد مورد نظر را صادر کرده بود.

یک مقام آگاه که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: یکی از بزرگترین قاچاقچیان سوخت کشور که به صورت شبکه ای اقدام به قاچاق 130 میلیون لیتر سوخت از کشور کرده بود، در پی صدور حکم جلب وی، از کشور فرار کرده است.

وی افزود: پرونده شبکه قاچاق سوخت کشور حدود 4 ماه پیش در دادسرا و قوه قضائیه تشکیل شد، بر این اساس برای نفر اول شبکه حکم جلب صادر، اما وی با وجود ضبط اموالش از کشور متواری شده است.

این مقام آگاه ادامه داد: اولین پرونده قاچاق سوختی که برای این شرکت تشکیل شد، مربوط به قاچاق 2.2 میلیون لیتر سوخت بود که در پی بررسی‌های بیشتر پرونده، سرنخهای دیگری از پرونده کشف شد.

وی در جزئیات بیشتر این پرونده بزرگ قاچاق سوخت با بیان اینکه فرد مورد نظر در قوه قضائیه دارای پرونده است و حتی حکم جلب وی نیز صادر شده است، اظهارداشت: این فرد به همراه هم‌دستانش تحت پوشش یک شرکت تولیدی پتروشیمی و سوخت و از طریق ترانزیت، جعل، تبانی و روشهای مختلفی و همچنین با افزودن مشتقات و تغییر ترکیب سوخت، نسبت به قاچاق سوخت از کشور اقدام می کرد.

این مقام آگاه افزود: این شبکه با 50 فروند شناور که برخی از آنها کشتی های خارجی و برخی داخلی بودند( با تغییر برخی مدارک)، میلیونها لیتر سوخت را از کشورمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق کرده است.

وی در پایان گفت: تاکنون دستگاه قضایی اقدامات قانونی را درباره این پرونده انجام داده است به نحویکه سایر افراد شبکه در حال حاضر تحت نظر دادستانی قرار دارند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates