10.12.2010

شائول موفاز از احتمال اتحاد اعراب و اسرائیل علیه ایران می‌گوید

بی‌بی‌سی فارسی، بیت المقدس:

پخش با “ریل پلیر” یا “ویندوز میدیا پلیر”

شائول موفاز، سیاستمدار اسرائیلی متولد تهران، خواهان اتحاد جهان عرب با اسرائیل علیه ایران شده است.

آقای موفاز که زمانی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و بعد وزیر دفاع این کشور بود، اخیرا به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع مجلس اسرائیل، کنست، انتخاب شد.

او در تائید اطلاعات منتشر شده در وب سایت ویکی لیکس می گوید که رهبران عرب در خفا نسبت به ایران و “دست نشاندگانش” عمیقا ً ابراز نگرانی می کنند.

در واکاوی تز وحدت اعراب و اسرائیل در تقابل با ایران، گفتگویی اختصاصی با آقای موفاز انجام دادم که چکیده آن بدین شرح است:
آقای موفاز! منطق و مبنای استدلال شما برای ایجاد جبهه واحد اعراب و اسرائیل در مقابل ایران چیست؟

به اعتقاد من، کشورهای میانه روی عرب یعنی مشخصا ً کشورهای سنی -مصر، اردن و عربستان سعودی- ایران را جدی ترین تهدید خود می بینند، این با نقطه نظر اسرائیل همخوانی دارد. ما ایران، هلال شیعی و برنامه هسته ای ایران را یک خطر بنیادی علیه موجودیت اسرائیل می بینیم. ما هدف مشترکی داریم، منظورم اسرائیل و کشورهای میانه رو عرب است. حال برای آنکه پیوندمان را در مواجه با برنامه هسته ای ایران و هلال شیعی تقویت کنیم، باید موضع مشترکی داشته باشیم و وجود یک فرایند صلح با فلسطینیان موضع مشترک ما را تحکیم خواهد کرد.

اما در خصوص توقف شهرک سازی، ما باید زمانی آن را آغاز کنیم که به توافق برسیم. بعد از ۱۰ ماه توقف، مخالفت با یک توقف ۳ ماهه اشتباه بزرگی است. اما باید بگویم این آخرین بار است و ایالات متحده باید طرف فلسطینی را تحت فشار بگذارد تا قبل از توافق بر سر مرزهای نهایی و سازوکارهای امنیتی، با یک توافق انتقالی، طبق رویکرد اسرائیل موافقت کند.
شما بر وجود وجوه مشترک راهبردی بین کشورهای سنی منطقه و اسرائیل تاکید دارید و می گویید این مجموعه، یعنی اسرائیل و کشورهای سنی منطقه، باید برای مقابله با تهدید هلال شیعی ایران با یکدیگر متحد شوند. آیا به نظر شما واقعا ً جامعه اسرائیل وجوه اشتراک بیشتری با به عنوان مثال جامعه عربستان سعودی دارد؟ حکومتی وهابی که حتی با رانندگی زنها مشکل دارد، تا با جامعه ایران که حداقل به نسبت، از نهادها و حرکت های مدنی توسعه یافته تری برخوردار است؟

شما باید بین رهبران و مردم ایران تفاوت قائل شوید، مردم ایران می خواهند که پیوند نزدیکی با اسرائیل داشته باشند و روحیه ای غربی دارند. اما رژیم آیت الله ها کاملا ً دشمن اسرائیل است و خواستار نابودی این کشور است. اما وضع در عربستان سعودی فرق می کنند. من نمی خواهم راجع به سبک زندگی روزمره آنها صحبت کنم، اما اعتقاد دارم رهبران عربستان سعودی و حتی مردم عربستان سعودی خواستار صلح هستند. آنها می خواهند شاهد پیوستن کشورهای میانه رو دیگر به خود باشند و کیفیت زندگی بهتری داشته باشند. اعتقاد دارم که آنها از روند صلح در منطقه حمایت خواهند کرد و مخالف هلال شیعی هستند. آنها مخالف برنامه هسته ای ایران هستند چون می دانند که ایران تلاش خواهد کرد جای پایی در کشورهای آنها ایجاد کند تا آنها را به کشورهای شیعه تبدیل کند. این یک خطر عظیم و راهبردی برای کشورهای سنی است. در نتیحه ما باید تفاوت های سبک زندگی و نگرش بین ایران و اعراب را کنار بگذاریم و بر مسائل راهبردی متمرکز شویم. ایجاد هلال شیعی در منطقه ما و توسعه نفوذ شیعیان در کشورهای سنی یک تهدید بنیادی علیه موجودیت کشورهای سنی در آینده است و من معتقدم نسبت به این خطر، اسرائیل و اعراب متحد هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates