12.12.2010

کمک 6 میلیارد تومانی دولت برای توسعه حرم حضرت معصومه

دولت: دولت 6 میلیارد تومان برای توسعه مسجد بالاسر کریمه اهل بیت جضرت فاطمه معصومه (س) اختصاص داد.

دولت به منظور ساماندهی و استحکام سازی مسجد بالاسر کریمه اهل بیت جضرت فاطمه معصومه (س)، با اختصاص مبلغ 6 میلیارد تومان اعتبار ، برای توسعه این مسجد موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، مبلغ شصت میلیارد ریال از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع جزء ب بند 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به منظور توسعه، ساماندهی و استحکام سازی مسجد بالاسر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) اختصاص داد.
بر اساس این مصوبه ، این اعتبار به تدریج و متناسب با عملکرد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates