13.12.2010

هموطن با چه زبانی بگویم کربلا صحرا نبود جلگه است هوا گرم نبود سرد بود

وبلاگ بلوندی: ياييد به قضيه بگونه اي ديگر بنگريم . دهم عاشوراي سال 61 مصادف با 21 مهرماه 59 خورشيدي و دهم اكتبر 680 ميلادي است . در اين ماه از سال هوا رو به سردي ميگذارد لازم به توضيح است كه در زماني كه زمين اينقدر آلوده نبود ، هوا از نيمه دوم شهريور ماه رو بسردي گذاشته و در مهرماه كاملا خنك بوده است . عراق سرزميني جلگه اي و حاصلخيز ميباشد و يافتن كويري خشك و بي آب و علف ( آنگونه كه شيعيان ميگويند )در آن سخت است . كربلا دقيقا در كنار رود فرات و تقريبا در مدار جغرافيايي شهر اصفهان قرار دارد و خشك بودن و بياباني بودن آن در سال 680ميلادي كمي نامحتمل است ! بستن آب رودخانه فرات در طول چندين كيلومتر بسيار نامحتمل است . سقاهاي حسين چرا نتوانستند از رود به اين عظمت آب بردارند يا راويان شيعه ، شيعيان را …. فرض كرده اند كه شق دوم محتمل تر است ! با تمام مفروضات فوق پيدا كنيد پرتقال فروش را !!

ادامه مطلب

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates