13.12.2010

کیهان خطاب به میرحسین موسوی: 9 دی بعدی فقط به حضور و شعار ختم نخواهد شد

خبرآنلاین: کیهان در بخشی از یادداشت خود با عنوان«دلسوزی برای عروسکان فتنه شب بازی» نوشت:

*سران فتنه شک نکنند به تک تک اهانت هایی که کرده اند، به قطره قطره خونی که از ملت ریخته اند، تودهنی سخت و حیدری خواهند خورد. دستگاه قضای نظام مقدس ما که در راس آن دانشمندی جوان تکیه زده، به خوبی بر همه امور اشراف دارد.

* جناب موسوی بداند؛ در 2 بیانیه اخیری که نوشت، هم به امام بزرگوار ما و هم به رهبر ما حرف هایی زدند که ما ناچاریم این را بگوییم؛ اگر دستگاه قضایی به وظیفه خود به درستی عمل نکند، پاسخ ما به سران فتنه پشیمان کننده خواهد بود. این بار قیامی چون 9 دی فقط به حضور و شعار ختم نخواهد شد.

* اما آن «ز- ذ» که نوشتم؛ «عشق سالاری» حکماً از زن سالاری و مردسالاری بهتر است اما اگر مرد آدمی، یکی مثل مهندس باشد، چه خوب که زن سالاری در آن خانه حاکم باشد. بدبختی اینجاست که خانم رهنورد هم در بهترین حالت، یکی است چون شیرین عبادی! متوجه منظورم که هستید؟!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates