15.12.2010

افشای آخرین دسته گل مشایی توسط یك نماینده: پیغمبر ایرانی

شفاف: قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، با ابراز سردرگمی نسبت به موضع گیریهای اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهور تاكید كرد: موضع گیریهای مشایی هیچ تناسبی با آقای احمدی نژاد ندارد.

وی آوردن ظرفیتهای جهان اسلام در انقلاب اسلامی را از مهمترین توفیقات نظام اسلامی عنوان كردو افزود: مشایی در تاجیكستان رفته و گفته من ثابت می كنم پیغمبر ایرانی است.

سروری كه سخنانش در این شماره «یالثارات» منتشر شده است،تاكید كرد: ما معتقدیم جریان مشایی مغایر آن چیزی است كه ما از احمدی نژاد سراغ داریم .
وی ادامه داد : مشایی برای ریاست جمهوری تمایل دارد، ولی بعید است در این زمینه موفق باشد. زیرا حتی الامكان آقای جنتی و دیگران گفته ان كه ما تحت هیچ شرایطی وی را تایید صلاحیت نمی كنیم!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates