16.12.2010

محمد نوری زاد در بیمارستان بستری شد.

محمد نوری زاد: وخامت حال نوری زاد موجب بستری شدن او در بیمارستان شد.
طبق گزارش های دریافتی محمد نوری زاد که در ششمین روز از اعتصاب غذای خشک خود به سر می برد، دچار عوارض اعتصاب و وخامت حال شده به طوری که در ساعات بامدادی عاشورا مأموران او را به زور به بیمارستان منتقل کرده اند.

همسر نوری زاد پیش از این گفته بود که همسرش تنها معترض به اقدامات فراقانونی و غیرانسانی و غیراخلاقی با خود نیست بلکه معترض به ظلمی است که برهمه زندانیان سیاسی می رود و با روحیه ای که دارد اعتصابش را نخواهد شکست.

هم چنین در خبرها آمده بود که حتی هم سلولی او سید مصطفی تاجزاده که خود مدت هاست درروزه سیاسی به سر می برد، موفق نشده است او را از ادامه اعتصاب غذایش منصرف کند.

طی این مدت هیچ یک از پیام های مراجع بزرگ، شخصیت های مقبول و ارزشمند و گروه ها و تشکل های مدنی هم به دلیل بی اعتنایی مدعیان عدالت و مسلمانی برای ایجاد ارتباط خانواده او به گوشش نرسیده است.

نوری زاد که قبل از اعتصاب غذایش اعلام کرد بود روز عاشورا جنازه اش را بر سر ظالمین خواهد کوبید ، سرانجام علیرغم میلش و با اجبار در بیمارستان بستری شد تا وادار به شکستن اعتصاب شود و لب تشنگی اش پس از ۵ روز به سان حسین عطشان به پایان آورده شود.

خانواده نوری زاد در نهایت نگرانی به خدا پناه برده و سلامت این عزیز دست از جان شسته برای افشای ستم های رایج در زندان و بی عدالتی ها در نظام قضائی را از خالق عادل و مهربانش طلب می کنند.

امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates