17.12.2010

عاشورای سال 1389، حضور بسیار زیاد نیروهای امنیتی، بسیج و نیروی انتظامی در طول خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین تا آزادی

یوتوب:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates