18.12.2010

ویدئویی که قرار است بخاطرش خانم نسرین ستوده را محاکمه کنند

یوتوب:

این ویدیو مربوط به 2 سال پیش می باشد و در آن دیده می شود که خانم ستوده از کمیته بین المللی حقوق بشر تشکر می کند بخاطر جایزه ای که از این کمیته دریافت کرد. قرار است بخاطر نداشتن حجاب در این ویدیو خانم ستوده در روز 16 امسال محاکمه شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates