19.12.2010

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ایرانی بازداشت شد

رادیوفردا: همسر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان منتقد و پژوهشگر اقتصادی در تهران، در گفت و گو با رادیو فردا اعلام کرد که این عضو کانون نویسندگان ایران نيمه شب شنبه توسط چند مامور امنيتی در منزل خود بازداشت شد.

آزاده فرقانی در گفت و گو با « راديو فردا»، شمار ماموران امنيتی را حداقل هشت نفر ذکر کرد و گفت که آنان حکمی برای بازداشت آقای رئيس دانا ارائه نکردند.

وی همچنين گفت که ماموران حتی کارت شناساسايی ارائه نکردند.

بر اساس اين گزارش، دليل بازداشت اين اقتصاددان منتقد نيز اعلام نشده است و ماموران تنها گفته اند که او را برای «گفت و گو» با خود می برند.

تاکنون محل بازداشت فريبرز رئيس دانا مشخص نشده است.

خانم فرقانی با مودبانه توصيف کردن رفتار بازداشت کنندگان گفت: به او گفته اند که با «جايی مصاحبه نکند و اگر هم مصاحبه کرد، بگويد که رفتارشان خوب بوده است.»

او در بخش ديگری از گفت و گو با «راديو فردا» اشاره کرد که ماموران، لب تاپ و يکسری سی دی متعلق به همسرش را با خود بردند و صورت جلسه ای را هم در اين مورد به امضای آنان رسانده اند.

فريبرز رئيس دانا در عين حال، عضو کانون نويسندگان ايران است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates