26.12.2010

احمد توکلی: قوه قضاییه را تحت فشار گذاشته اند که پرونده رحیمی را پیگیری نکند

خبرآنلاین: احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای عدم پیگرد رحیمی خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین احمد توکلی در مصاحبه با هفته نامه پنجره ضمن تاکید بر اینکه عدالت نباید تحت تاثیر مقام افراد قرار بگیرد، تصریح کرد: عدالت وقتی معنا پیدا می کند که که قانون بدون تبعیض اجرا شود. در زمان پیامبر زنی به اتهام سرقت بازداشت شد و جرمش به اثبات رسید و پیامبر نیز قصد داشت حد را اجرا کند، عده ای از بزرگان قریش آمدند خدمت پیامبر و گفتند این فاطمه بنی مخزوم از قبیله بنی مخزوم است که از تیره قریش به شمار می رود، این برای قریش مناسب نیست که اولین زنی که حد در موردش به اجرا در می آید از قریش باشد شما تخفیف دهید و حد را اجرا نکنید. آثار غضب بر چهره پیامبر آشکار شد و در حالی که خشم خود را فرو می خورد، فرمود: در گذشته جوامعی بودند که به دلیل آنکه قانون را برای افراد ضعیف اجرا می کردند و به افراد سرشناس که می رسید اجرا نمی کردند خدا آنها را منقرض و حد را بر آنها جاری کرد.

توکلی در ادامه افزود: در جمهوری اسلامی و اوایل انقلاب نمونه های برجسته ای داریم؛ مثلا آیت الله گیلانی پسر خود را به خاطر جرائمی که مرتکب شده بود محکوم به اعدام کرد… در مورد پرونده رحیمی قوه قضاییه تحت فشار بود که به وظیفه اش عمل نکند اما قوه قضاییه به وظیفه اش عمل کرد.

وی درباره ارزیابی اش از پیگیر ی پرونده رحیمی در قوه قضائیه تصریح کرد: ارزیابی من در این زمینه مثبت است برای این که پرونده را با دقت پیش برده اند. تا آن جا که اطلاع دارم فقط همین مورد باقی مانده بود که خوشبختانه اعلام کردند رسیدگی خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates