27.12.2010

نقش بقایی در وخامت حال ترکستانی

بازتاب: فشارهاي روحي به نامبرده براي پذيرش مسئوليت سازمان ملي جوانان استرس‌هاي وي را تشديد كرد و از آنجا كه وي از يك طرف حاضر به پذيرش مسئوليت نبود و از سوي ديگر احساس مي‌كرد كه ممكن است عدم پذيرش مسئوليت مسئله‌اي سياسي براي دولت پديد آورد و اين موضوع مورد سوء استفاده قرار گيرد اين استرس‌ها شديد‌تر شد.
وضعيت جسماني فرحناز تركستاني كه از ديروز با تشديد استرس‌ها وخيم شده و به همين علت در بخش سي‌سي‌يو بيمارستان بستري شده است، امروز با بازگشت هوشياري رو به بهبود رفت.

به گزارش خبرگزاري فارس، خانم تركستاني گزينه پيشنهادي رئيس سازمان ملي جوانان از ديروز در پي از دست دادن درصدي از هوشياري خود به علت استرس در بخش سي‌سي‌يو بيمارستان بستري شده است كه طبق اطلاعات كسب شده امروز هوشياري خود را به دست آورد.

وي قبلاً به علت عمل جراحي سنگين، عفونت ريه در بيمارستان بستري شده بود و وضعيت جسماني خوبي نداشت كه اين بار با فشارهاي ناشي از اصرار به پذيرش مسئوليت رياست سازمان ملي جوانان با استرس‌هاي شديد توام شد. علاوه بر اين بيماري سرماخوردگي نيز بر مشكلات وي افزوده و منجر به، به هم خوردن حال و از دست دادن هشياري نامبرده شد.

فرحناز تركستاني هم اكنون در بخش سي‌سي‌يو بيمارستان بستري است و احتمالاً با ادامه بهبود وضع موجود به بخش عادي منتقل مي‌شود.

فشارهاي روحي به نامبرده براي پذيرش مسئوليت سازمان ملي جوانان استرس‌هاي وي را تشديد كرد و از آنجا كه وي از يك طرف حاضر به پذيرش مسئوليت نبود و از سوي ديگر احساس مي‌كرد كه ممكن است عدم پذيرش مسئوليت مسئله‌اي سياسي براي دولت پديد آورد و اين موضوع مورد سوء استفاده قرار گيرد اين استرس‌ها شديد‌تر شد.

حميدرضا بقايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (شوهر خواهر تركستاني)براي پذيرش اين مسئوليت فشار روحي شديدي به تركستاني وارد كرده بود.

حکم محمود احمدی نژاد برای فرحناز ترکستانی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates