29.12.2010

حمله شدید سبزها به خاتمی

جوان آنلاین: کاربران سایت بالاترین امروز انتقادات سنگینی را متوجه سید محمد خاتمی کردند که این موضوع نشان دهنده عدم اعتماد فرقه سبز به بنیان گذار اصلاحات بوده و ناشی از تلاش وی برای بهره برداری از این فرقه می باشد.
کاربران سایت بالاترین امروز انتقادات سنگینی را متوجه سید محمد خاتمی کردند که این موضوع نشان دهنده عدم اعتماد فرقه سبز به بنیان گذار اصلاحات بوده و ناشی از تلاش وی برای بهره برداری از این فرقه می باشد.
به گزارش «جوان آنلاین»، کاربران این سایت با اشاره به شروط مطرح شده اخیر خاتمی ،وی را تنها یک فرصت طلب خوانده که حاضر به خیانت علیه فرقه سبز شده است.
این کاربران، همچنین اقدامات رئیس دولت اصلاحات در زمان زمامداریش بر قوه مجریه را نادرست عنوان کرده‌اند و به وی ایراد گرفته اند که چرا کار نظام را در همان زمان ریاست جمهوری که قدرت داشته است، تمام نکرده است!؟
این جماعت ضد انقلابی همچنین کلمه اصلاح طلبی را مضحک و مسخره عنوان کرده‌اند و رئیس دولت اصلاحات را به خاطر عدم حمایت تمام قد از جریان فتنه! خائن خطاب کرده‌اند.این افراد همچنین تاکید کرده اند که خاتمی یک فرصت طلب قهار بوده و زمانی که باید برای فرقه سبز توان می گذاشت به این فرقه پشت کرد.
این انتقادات در حالی صورت می گیرد که خاتمی پیش تر تلاش می‌کرد که با پی گیری سناریویی «یکی به نعل یکی به میخ»،سعی نماید بدنه فرقه سبز را به سوی خود جذب نماید.سناریویی که بوضوح نظرات کاربران سایت بالاترین نشان می دهد که چگونه خاتمی هم باید بازگشت به نظام و هم بودن با سبزها را درخواب ببیند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates