22.03.2009

زنان و دارندگان تابعيت مضاعف هدف وزارت اطلاعات ايران قرار گرفته اند

صدای آمریکا: * پيام نوروزی اوباما بخشی از استراتژی تاکيد بر ديپلماسی در رويکرد آمريکا به ايران است

نيويورک تايمز زير عنوان” پيام اوباما به ايران راه را برای اقدامات ديپلماتيک باز می کند” به نقل از مقامات آمريکائی و ديپلمات های اروپائی می نويسد پيام تلويزيونی راه گشايانه ای که پرزيدنت اوباما روز جمعه به ايران فرستاد بخشی از يک استراتژی تاکيد بر جنبه های مثبت و ديپلماتيک در آستانه انتخابات رياست جمهوری ايران در تابستان امسال است. مکاتبه مستقيم پرزيدنت اوباما با آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد در ايران، و برداشتن منع تماس های مستقيم ميان ديپلمات های آمريکائی و همقطاران ايرانی شان در نقاط مختلف جهان از جمله تدابير ديگری است که هم اکنون در دست بررسی است.

نيويورک تايمز می نويسد پس از سه دهه رکود در مناسبات آمريکا و ايران بنظر ميرسد مهم است که پرزيدنت اوباما پيام خود را فقط خطاب به مردم ايران نفرستاد بلکه رهبران ايران نيز مخاطب بودند، و از ايران با عنوان جمهوری اسلامی ياد کرد که ظاهرا معرف آمادگی برای توافق با دولت مذهبی کنونی است.

نيويورک تايمز می نويسد مقامات آمريکائی ميگويند از تحريم های سخت تر عليه ايران منصرف نشده اند، اما به اين نتيجه رسيده اند که فعلا فرستادن پيامی مثبت بيشتر شانس موفقيت دارد. يک دليل اش هم اين است که بنظر ميرسد روسها بخصوص تا وقتی که آقای اوباما نشان ندهد در مورد تماس با ايران گام هائی به مراتب بزرگتر از پرزيدنت بوش برداشته است، احتمالا از تحريم های شديد تر حمايت نخواهند کرد.

* مشاوران اوباما مکاتبه مستقيم با خامنه ای را پيشنهاد کرده اند

وال استريت جرنال زير عنوان”آمريکا تماس با ايران را بيشتر ميکند” به نقل از مقاماتی آگاه می نويسد اعضای اصلی در تيم سياست خارجی پرزيدنت اوباما پيشنهاد کرده اند رئيس جمهوری مستقيما نامه ای به رهبر ارشد در ايران بنويسد و برای مذاکرات آمريکا و ايران چارچوبی ارائه دهد.

وال استريت جرنال می نويسد نامه آقای اوباما به آيت الله علی خامنه ای بر پايه پيامی نوشته خواهد شد که رئيس جمهوری آمريکا روز جمعه به مناسبت نوروز به ايران فرستاد.

وال استريت جرنال با نقل جمله ای از اين پيام که ميگويد واشنگتن مايل است ضمن پايان دادن به سی سال رنجش و کدورت مناسباتی بهتر با ايران برقرار کند می نويسد مخاطب اين پيام فقط ايران نبود. متحدان اروپائی وروسيه و چين نيز مخاطب بودند. دولت اوباما ميخواهد دنيا را متقاعد سازد که با دولت بوش فرق دارد و حاضر است برای دادن فرصتی به ايران، گامی اضافی بردارد. اگر تهران پيشنهادها را رد کند و به برنامه اتمی اش بچسبد، در آن صورت واشنگتن آسان تر می تواند برای اتخاذ تدابيری تنبيهی، و حتی يک اقدام بالقوه نظامی، حمايتی گسترده جلب کند.

* خاموش کردن زنان و دارندگان تابعيت مضاعف در دستور کار وزات اطلاعات ايران است

واشنگتن پست زير عنوان”زنان اسيردرايران” می نويسد پرزيدنت اوباما به مناسبت سال نو ايرانی برای مردم ايران پيامی تلويزيونی فرستاد اما بسياری از زنان در آنجا اشاره او را به “روزی نو” در مناسبات ميان واشنگتن و تهران ممکن است نشنيده باشند.

واشنگتن پست با اشاره به توقيف رکسانا صابری خبرنگار آمريکائی ايرانی تبار در ايران می نويسد توقيف و تعويق آزادی صابری جديد ترين پيچ و تاب در الگوی مهيب آزار و حبس زنان و دارندگان تابعيت مضاعف توسط وزارت اطلاعات ايران است، که حوزه عمل آن در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد گسترش يافته است. اين وزارتخانه عامل عملياتی تشديدی در خاموش کردن صدای زنان نويسنده، خبرنگار و فعالانی است که فعاليت هائی صلح آميز دارند

واشنگتن پست با اشاره وضعيت نا معلوم عشا مومنی، يک آمريکائی ايرانی تبار ديگر، که برای تحقيقاتی دانشگاهی در مورد حقوق زنان به ايران سفر کرد، و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه دولت سه هفته در سلولی انفرادی در زندان اوين حبس شده بود، می نويسد اين روزها وزارت اطلاعات افراد را به ميل خود توقيف و حبس ميکند. مقامات ، هرايرانی مرتبط با غرب را يک تهديد امنيتی تلقی ميکنند وبه هرگونه فعاليت دانشگاهی يا روزنامه نگاری مهر تبليغ عليه نظام یا اقدام عليه امنيت کشور را می زنند.

واشنگتن پست با اشاره به استنطاق ، تهديد و ارعاب هاله اسفندياری، پژوهشگر آمريکائی ايرانی تبار مرکز تحقيقاتی وودرو ويلسون در دوران حبس صد و پنج روزه او در زندان اوين در جريان سفر دو سال پيش وی به ايران، می نويسد بنظر ميرسد همزمان با تلاش تندروها برای خرابکاری در هرگونه ابتکاری توسط دولت اوباما بمنظور برقراری تماس و گفتگو بين آمريکا و ايران هدف گرفتن دارندگان تابعيت مضاعف نيز شدت گرفته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates