24.03.2009

ديدار جمعي از فعالين دانشجويي و سياسي مشهد با خانواده عباس حكيم زاده و احمد قصابان

خبرنامه امیرکبیر: صبح امروز دوشنبه سوم فروردين به دعوت جمعي از اعضاي انجمن هاي اسلامي شرق كشور، فعالين دانشجويي و مدني شهر مشهد در منزل پدري عباس حكيم زاده گردهم آمدند تا سال نو را به خانواده ي اين دانشجوي دربند تبريك بگويند. علاوه بر فعالين دانشجويي و سياسي حاضر در اين مراسم، پدر و مادر احمد قصابان ديگر دانشجوي پلي تكنيكي بازداشت شده نيز در اين مراسم حضور داشتند. دانشجويان و دوستان حكيم زاده و قصابان در اين آغازين روزهاي بهار شاهد چشم هاي اشكبار دو مادر بودند كه رنج رفته بر دو خانواده را روايت مي كردند. مادر قصابان خوشحال تر بود «ديشب احمد براي بار اول تماس گرفت و گفت حالش در انفرادي خوب است». اما مادر حكيم زاده گريان گفت « عباس از روزي كه بازداشت شده است هيچ تماسي نداشته. نمي دانم چه اتفاقي براي او افتاده است و نگران سلامتي اش هستيم.»

در آغاز اين مراسم علي صابري دبير پيشين انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير با يادي از تمامي دانشجويان و همكلاسي هاي سابقش به بيان خاطراتي از روزهاي بازداشت قبلي اعضاي شوراي مركزي اين انجمن پرداخت. وي با برشمردن حوادثي كه در سه سال گذشته همچون انحلال انجمن اسلامي، سناريوي نشريات جعلي، بازداشت هاي اخير و … روي داده است، اين حوادث را «پروژه ي حاكميت با تمام توان براي فتح پلي تكنيك دانست». اين عضو كنوني شوراي مركزي شعبه مشهد سازمان دانش آموختگان افزود: «خوشبختانه تمامي اقداماتي كه حاكميت براي از بين بردن جنبش دانشجويي انجام داده است كامياب نبوده است.»

پس از صابري، حسين جاوداني عضو شوراي مركزي شعبه خراسان ادوار تحكيم با اشاره به محبت مسئولين به مردم غزه و بي توجهي شان به دانشجويان ايراني گفت: «قضاوت ملت ايران و فعالين سياسي نسبت به عملكرد آنان است و نه سخنان و شعارها.» وي با اشاره به سخنان مقام رهبري خطاب به اوباما در مورد رعايت حال مردم و روند غير قانوني رسيدگي به پرونده ي دانشجويان ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريع تر كليه دانشجويان بازداشتي آزاد شوند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، اين عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه تهران با اشاره به روحيه خانواده حكيم زاده و قصابان گفت: «با اين روحيه اي كه در اين دو خانواده سراغ دارم، كار نظام سخت است». جاوداني در پايان با اشاره به فوت ناگهاني حشمت ساران در زندان افزود: «در طول ۵ سال بازداشت، ايشان فقط يك بار اجازه ي مرخصي داشت. اكنون او فوت كرده است و روسياهي اش براي مقصرين حادثه مانده است. پس با يادي از زندانيان گمنام سياسي آرزوي آزادي ايشان را دارم.»

حامد علوي فعال ملي مذهبي در اين مراسم با ذكر خاطراتي از زندان قبل از انقلاب و مقايسه ي آن با وضعيت زندانيان سياسي امروزگفت: «دانشجويان امروز چندين برابر آن دوران در زندان رنج مي كشند. حبس در سلول انفرادي خود نوعي از بدترين شكنجه است و مي تواند ذهن فرد را فلج كند.»

وي با بيان اينكه در اين ۱۰۰ سال تلاش براي دموكراسي، ما هزينه ي گذار را پرداخت كرده ايم، گفت: «مادام كه مظلومان جامعه ميزبان ستمكاران اند، استبداد ادامه دارد. امروز تنها راه، مقاومت و پايداري است. امروز در شرايطي زندگي مي كنيم كه به اصولي از همين قانون اساسي كه ضامن آزادي ها ي سياسي است توجهي نمي شود. از اين روست كه به جاي نهادينه شدن آزادي ، استبداد نهادينه مي شود.» وي با ابراز خوشحالي از حمايت خانواده ها از دانشجويانشان گفت: «دقيقا از طريق خانواده هاست كه مي توانيم به جامعه نقب بزنيم. مطمئن با شيد استبداد در كشور ما ترك خورده است. جريان دانشجويي با انباشت تجربه و عدم تكرار خطاهاي گذشته مي تواند به موفقيت برسد. روسفيدي از آن آناني است كه هزينه داده اند وروسياهي از آن مستبدين.»

پس از او ناصر آملي عضو شوراي مركزي حزب مشاركت خراسان با انتقاد از اينكه هرسال نوروز شاهد دوستاني در زندان هستيم گفت: «چرا بايد هر نوروز به خانواده هايي كه فرزندانشان در زندان هستند تبريك بگويم.» آملي ادامه داد: «در اين جامعه استبداد و ظلم ريشه ي ديرينه دارد و هركس بخواهد مقاومت كند زندان خانه ي دومش است. امروز نوبت حكيم زاده و قصابان فردا نوبت ديگري.» وي با اشاره به ساختار استبدادي ايران گفت: «در ايران يك اقليت بر منابع نفتي مسلط اند كه به هيج وجه خواهان از دست دادن آن نيستند. در اين شرايط كار هر انسان آزادانديشي سخت مي شود و ما براي آزاده زيستن بايد اين راه را برويم و مشكلاتي مثل حبس، ستاره دارشدن، ناديده گرفته شدن حقوق اجتماعي را تحمل كنيم».

در ادامه رضا عرب دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران با تبريك سال نو به خانواده تمامي دانشجويان زنداني گفت: «نمي توان تاسف خود نسبت به عدم حضور دوستانمان بر سر سفره ي هفت سين امسال را بيان نكرد. اين اتفاق هنگامي دردناك تر مي شود كه جمعي از بهترين دوستانت اين روزهاي بهاري را در زندان به سر برند.» وي با نام بردن از دانشجويان بازداشتي ادامه داد: «بعد از چندي تلاش ما براي تحقق مدرنيته در ايران آنچه شاهدش هستيم، شر و جنايت حكومتي و مشخصا مدرن است. جنايت مدرن حكومتي كه غير شخصي، غير مستقيم و با واسطه و همكاري سازمانها ي مخوف و پيچيده و مقاماتي كه وظيفه و نقش نهادي خويش را ايفا مي كنند صورت مي پذيرد. ديگر حاكمان مستقيم و بلاواسطه مرتكب جنايت نمي شوند.» رضا عریب که همكار حكيم زاده و قصابان در واحد سياسي دفتر تحكيم است، در ادامه افزود: « آنچه مهمترين مسئله در مورد اين بازداشت هاست، جايگاه پلي تكنيك به عنوان جريان آوانگارديسم سياسي است. راه نجات از استبداد، به چالش كشيدن نظام مقتدر گفتماني است كه توسط حكومت ايجاد شده است. مجموع اين چالش ها و خدشه ها موجب شالوده شكني نظام گفتماني مي شود. آنچه پلي تكنيك در روز دفن شهدا و سو استفاده از شهدا توسط حاكميت انجام داد، مصداق آوانگارديسم سياسي است كه نياز امروز ماست.»

پس از وي علي قلي زاده عضو انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شاهرود با اشاره به اتخاذ روش هاي قانوني و مسالمت آميزي كه دانشجويان براي مقاومت برگزيده اند گفت: «اما رفتار حاكميت كاملا مغاير با قانون است. بازداشتهاي بدون حكم، حمله به خانه ي دانشجويان، بازداشت آنها در مراسم بزرگداشت اولين نخست وزير جمهوري اسلامي، همه مغاير با تلاش صد ساله ي ما براي قانون مندي جامعه است.» وي با اشاره به شعار هاي انقلاب ۵۷ افزود: «اگر به استفلال نسبي رسيده ايم اما نه از آزادي خبري هست و نه از اسلاميت و جمهوريت. بايد به خواسته هاي سال ۵۷ برگرديم و خواستار محقق شدن آنها بشويم.»

هاشم خواستار فعال انجمن صنفي معلمان در سخنان كوتاهي با اشاره به بي اثر شدن اهرم بازداشت در حاكميت استبدادي گفت: «نبايد از زندان رفتن ترسيد و بايد امروز هزينه ها را براي حاكميت افزايش داد كه اين تجمع ها و برنامه ها اين كار را محقق مي كنند.»

سپس روح الله شهسوار فعال سياسي اصلاح طلب با برشمردن ويژگي هاي فرد آزاده گفت: «كسي مي تواند در زندان دوام بياورد كه اول آگاهي داشته باشد و دوم داراي شخصيت بزرگ باشد. با شناختي كه بنده از احمد و عباس دارم اين دو، سرافراز خواهند بود.»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در ادامه فرزاد حسن زاده از فعالين دانشجويي چپ مشهد با اشاره به برخورد هايي كه با خودش شده است گفت: «بازجوي من در جواب من گفت قانون يعني ما، حاكميت هم ما هستيم. ما به قاضي دستور مي دهيم كه تو انفرادي باشي يا در مرخصي. اتهام امنيتي برخورد امنيتي مي طلبد.» وي در پايان صحبت هايش با اشاره به افزايش آمار بازداشت دانشجويان در يك سال اخيراز دانشجويان خواستار چاره جوي در اين مورد شد.

در ادامه ي اين مراسم سلمان سيما دانشجوي دانشگاه آزاد، بهزاد پروين عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه بيرجند، و جليل رضايي از دانشجويان بازداشتي دانشگاه شيراز در سخناني كوتاه آرزوي آزادي دانشجويان زنداني بويژه عباس حكيم زاده و احد قصابان را مطرح كردند.

در پايان نوبت به والدين اين دو دانشجو رسيد تا با تشكر از تمامي دوستان و فعاليني كه در منزل آنها حاضر شدند به وضعيت فرزندان خود بپردازند. ابتدا مادر عباس حكيم زاده با ابراز نگراني نسبت به بيماري ستون فقرات عباس گفت: «بيش از سي روز است كه از بازداشت پسرم گذشته ولي هنوز نگذاشته اند او تماسي با ما بگيرد. مگر عباس چه گناهي دارد جز دفاع از آزادي كه حق تماس و ديدار با خانواده اش را به او نمي دهند. شايد عباس تحت فشار و شكنجه است.» مادر احمد قصابان هم با اشاره به اينكه ديشب احمد براي اولين بار با منزل تماس گرفته است گفت: «آقاي مرتضوي گفته اند ۲۰۹ زندان گل و بلبل است.»

پدر عباس حكيم زاده كه ميزبان فعالين دانشجويي و سياسي بود از دوستان عباس كه اين نوروز به خانواده ي آنها سر زده اند تشكر كرد. وي با اشاره به وضعيت عباس و ديگر دانشجويان بازداشتي خواستار مشخص شدن راهكاري قانوني براي جلوگيري از بروز چنين اتفاقاتي شد.

در ادامه پدر احمد قصابان كه بسيار منقلب شده بود با اشاره به صحبت هاي دادستان تهران در مورد وضعيت دانشجويان پلي تكنيكي كه گفته بود «شيرش دست من است» در پاسخ بيان داشت: «با اين وضعيت راهكاري قانوني براي خانواده ها باقي نمانده است. بيش از يك ماه است كه اين دانشجويان تماسي با خانواده ها نداشته اند. اين امر نه قانوني است و نه شرعي.» آقاي قصابان در پايان از پدر عباس حكيم زاده براي تربيت چنين فرزندي تشكر كرد و گفت «عباس در نوبت قبلي بازداشت احمد از هيچ تلاشي فروگذار نكرد. اميدوارم همه اين دانشجويان هرچه زودتر آزاد شوند».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates