29.03.2009

سفر قریب الوقوع امیر کویت به ایران احمدی نژاد: من از کشورهای عربی دیدار کردم، حال نوبت آنان است تا تلافی کنند

انتخاب :روزنامه عربی المدینه چاپ عربستان سعودی مدعی شد: احمدی نژاد گفته است: من از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده ام حال نوبت سران عرب است که از ایران دیدن کنند و دیدار من از کشورهای عربی را تلافی کنند.

خبرگزاری انتخاب: روزنامه عربی المدینه چاپ عربستان سعودی طی گزارشی با عنوان «احمدی نژاد : من از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کردم، حال نوبت آنان است تا تلافی کنند»، مدعی شد: احمدی نژاد گفته است: من از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده ام حال نوبت سران عرب است که از ایران دیدن کنند و دیدار من از کشورهای عربی را تلافی کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری انتخاب (EntekhabNews.Com) ، محمود صادق الحسینی که “الدمینه” از وی با عنوان “دبیر مذاکرات ایران و عربگ یاد کرده، گفته است: امیر قطر که دو هفته پیش از ایران دیدار کرده، احمدی نژاد را به کشورهای حاشیه خلیج فارس دعوت کرده تا اعراب را در مورد پرونده ی هسته ی ایران متحد کند.

احمدی نژاد نیز پاسخ داده که من دیدارهایم را از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کرده ام و این بار نوبت رهبران عرب است تا تلافی کنند.

امیر قطر نیز به احمدی نژاد قول داده تا پیغامش را به سایر رهبران عرب برساند و پیشنهاد کرده که دیدارهای دو چانبه در سطح وزیر خارجه باشد.

ابه گزارش انتخاب، الحسینی همچنین گفته که امیر کویت به زودی به ایران سفر خواهد کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates