29.03.2009

سید علی کلید نابودی نوروز را زد: تعطيلات طولانى و بى‌دليل، هيچ منطق عقلايى ندارد

خُسن آقا: اگر تعطیلات زیاد است چرا از تعطیلات مذهبی کم نمی‌کنید!؟ به ملت ایران چه مربوط است که یک عربی 1400 سال پیش در عربستان به درک واصل شده!؟
فردا: توصيه‌ى مؤكد بنده اين است كه هم مسؤولين و هم آحاد مردم عزيزمان تصميم بگيرند اين تعطيلات را كم كنند. اين همه تعطيلات پى‌درپى، زيانهايى به بار مى‌آورد كه هر چند در اول كار محسوس نيست، لكن نتايج آن براى همه زيانبار است.
در تقویم سال جدید بیش از 77 روز تعطیل رسمی وجود دارد. این عدد شامل 52 روز تعطیلات روز جمعه و 25 روز تعطیلات مناسبتی است که با توجه به تعطیلات غیرمترقبه زمستانی و مثل آن این عدد احتمالا بیشتر از این خواهد شد.

به گزارش «فردا» نکته مهم این جاست که بنا به اظهارات کارشناسان تعطیلی دو ماه و نیمه در یک کشور ضربات جبران ناپذیری بر بخش های سیاسی و اقتصادی و چرخه دولتی می گذارد.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب طی بیاناتی در خطبه نماز جمعه مورخ 16/01/1381 ضمن انتقاد از این تعداد بالای این تعطیلات اظهار داشته اند: «اين تعطيلات طولانى و بى‌دليل، هيچ منطق عقلايى ندارد. وضع خوبى نيست كه اول سال، روزهاى متوالى – گاهى دو هفته و گاهى بيشتر – همه‌ى چرخهاى فعاليت در كشور از حركت بيفتد. خلاف مقررات هم هست، طبق مقررات تعطيليها محدود است. ما در ايام سال، تعطيلى زياد داريم كه اين به زيان كشور است. در بعضى از كشورهاى دنيا، طبق فهرستى كه مشاهده مى‌كردم، همه‌ى تعطيلات رسمى در طول سال از پنج، شش روز تجاوز نمى‌كند. لكن ما تعطيلي هايمان بسيار زياد است. »

ایشان در ادامه همچنین فرموده اند: «علاوه بر آن هم عده‌اى با بى‌توجهى و بى‌اعتنايى خود به كار، علم، تحصيل و به اشتغالات روزمره‌ى زندگى و كارهاى ادارى و سازندگى، بر اين تعطيلات اضافه هم مى‌كنند؛ آن‌هم در آغاز سال. بالاخره در اول سال، اول يك دوره‌ى جديد مالى و كارى است. توصيه‌ى مؤكد بنده اين است كه هم مسؤولين و هم آحاد مردم عزيزمان تصميم بگيرند اين تعطيلات را كم كنند. اين همه تعطيلات پى‌درپى، زيانهايى به بار مى‌آورد كه هر چند در اول كار محسوس نيست، لكن نتايج آن براى همه زيانبار است.»

به نظر می رسد با توجه به دستورالعمل عمومی سال جدید مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، این روند در سال جاری نیاز به بازنگری جدی و اساسی مجلس شورای اسلامی دارد.

در تقویم سال جدید بیش از 77 روز تعطیل رسمی وجود دارد. این عدد شامل 52 روز تعطیلات روز جمعه و 25 روز تعطیلات مناسبتی است که با توجه به تعطیلات غیرمترقبه زمستانی و مثل آن این عدد احتمالا بیشتر از این خواهد شد.

نکته مهم این جاست که بنا به اظهارات کارشناسان تعطیلی دو ماه و نیمه در یک کشور ضربات جبران ناپذیری بر بخش های سیاسی و اقتصادی و چرخه دولتی می گذارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates