Jul 24 2003

این آقایون گمان میکنند که

نوشته:     :::       Comments Off on این آقایون گمان میکنند که

این آقایون گمان میکنند که با بچه طرفند و به همین سادگی می‌شود مردم را فریب داد، منظورم رژیمی‌ها نیستند منظورم سایت پیک‌نت است که با بهم بافتن اینگونه اراجیف گمان می‌کند که دنیا به همین کشکی‌ها است که هر ننه‌قمری هر کاری دلش خواست بکند و آب هم از آب تکان نخورد. درست است که گاهی اوقات افکار دایی‌جان ناپلونی در ما ایرانیها گل می‌کند ولی نه تا این حد. این رژیم بدبخت مفلوک دیگر چیزی ازاش باقی نمانده که بخواهد از این کارها بکند. کشته شدن یک خبرنگار رژیم را تا این حد لرزان کرده که می‌بینید، گمان می‌کنید این سناریویی که شما نوشتید می‌تواند اجرا شود البته در خواب و رویای گردانندگان پیک‌نت شاید ممکن باشد ولی در جو سیاسی ایران و خاورمیانه امروز خیر.

نوشته: در ساعت: 1:24 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on این آقایون گمان میکنند که  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی